Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stöd för stora elräkningar kan nu ansökas från FPA – gäller dem som inte kan göra skatteavdrag

En elräkning där summan är 417,77 euro.
Bildtext Många finländare har fått stora elräkningar på sistone.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Från och med i dag kan personer med låga inkomster ansöka om stöd för elkostnader för fyra månader, januari-april.

Folkpensionsanstalten publicerar i dag ansökningsblanketten för temporärt elstöd för de fall då betalaren har stora elräkningar, men inte kan få fullt elavdrag i beskattningen på grund av för små inkomster.

Elstödet riktas till låginkomsttagare för elutgifter som har uppkommit under tiden 1.1–30.4.2023. Man kan få stöd för endast en bostad och bostaden ska vara belägen i Finland.

Elräkningen ska bifogas till ansökningen.

Elstödet har en självrisk på 400 euro/månad. Elstödets belopp är 60 procent av de elenergikostnader som överstiger 400 euro, men stöd beviljas inte för kostnaderna för elöverföring.

Elstödets maximibelopp är 660 euro/månad. Maximibeloppet beviljas när de elenergikostnader som överstiger självrisken uppgår till minst 1 500 euro/månad.

I tjänsten MittFPA kan man göra ansökan från och med den 12 januari 2023. Det går att ansöka om stödet fram till slutet av år 2023.

I första hand får finländare stöd för de höga elpriserna via Skatteförvaltningen. Man har rätt till elavdrag när elutgifterna överstiger 2 000 euro i januari–april och skatterna räcker till för att göra avdraget. Man kan inte få både elavdrag och elstöd.