Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa vill vara koldioxidneutralt 2030 – svårt att minska trafikutsläppen

trafikljus
Bildtext Åren 2011–2019 minskade Vasas koldioxidutsläpp med 30 procent. För vägtrafikens del var minskningen 10 procent.
Bild: Yle/Joel Holm

Vasa stad och Ramboll har tagit fram fem scenarier för hur koldioxidutsläppen inom vägtrafiken kan utvecklas fram till 2030. Inte i något scenario når staden sitt mål.

Vid utgången av 2020-talet är tanken att Vasa ska vara en koldioxidneutral stad. Men att nå dit är lättare sagt än gjort.

Särskilt svårt är det att minska på koldioxidutsläppen inom vägtrafiken. Det visar en modell som Vasa stad har tagit fram tillsammans med konsultföretaget Ramboll Finland.

"Trafiken är en av de mest utmanande utsläppssektorerna på grund av det stora antalet aktörer samt de olika användarna", skriver Vasa stads kommunteknikdirektör Jukka Talvi i ett pressmeddelande.

Med hjälp av stadens och Rambolls modell har man tagit fram fem olika scenarier för trafikutsläppen fram till 2030. I de olika scenarierna har man beaktat olika åtgärder på lokal och nationell nivå för att minska utsläppen.

Inte i något av de fem scenarierna når Vasa sina utsläppsmål.

"Projektet visade konkret hur utmanande helhet det är fråga om", skriver Talvi i pressmeddelandet.

Åren 2011–2019 minskade Vasas koldioxidutsläpp med ungefär 30 procent. För vägtrafikens del var minskningen dock endast 10 procent.

För att nå målet på koldioxidneutralitet krävs att man utöver alla övriga åtgärder antingen minskar på fordonstrafikens enhetsutsläpp eller gör större ändringar i färdsättens fördelning.

Modellen ska kunna användas för att följa upp och beräkna koldioxidutsläppens utveckling också i framtiden.

Källa: Vasa stads pressmeddelande