Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslaget till lag om elstöd blev klart – remissrunda inleds utan politisk enighet på alla punkter

Uppdaterad 09.01.2023 23:09.
Sähkölinjoja.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Regeringspartierna har i huvudsak kommit överens om det elstöd som betalas ut som ett retroaktivt engångsbidrag för att hjälpa finländare som drabbats av vinterns höga elpriser, men om allt är regeringen inte ense.

Trots att regeringens så kallade elministrar inte har kommit överens om alla detaljer i elstödspaketet är man tillräckligt överens för att låta remissbehandlingen börja på tisdag.

Förslaget om elstöd grundar sig på den modell som tidigare aviserats. Enligt den skulle man kunna få ett retroaktivt avdrag från årets elräkningar som motsvarar 50 procent av elräkningarna under november–december i fjol, men med vissa begränsningar.

För det första ingår en självrisk i lagförslaget. Den har man ändå kommit överens om att sänka från tidigare föreslagna 100 euro till 90 euro för att underlätta situationen för låginkomsttagare.

För det andra uppges regeringen vara ense om att införa en prisgräns på 10 cent per kilowattimme. Om man alltså har betalat under 10 cent per kilowattimme för sin el så är man inte berättigad till det retroaktiva stödet.

För det tredje finns det ett tak på stödet: högst 700 euro per månad kan man få i stöd. Då stödet utbetalas för två månader, november och december, är det sammanlagda maximistödet 1 400 euro.

En mobiltelefon med Fingrids app öppnad. Appen visar i staplar i olika färger hur dyr eller billig elektriciteten är varje timme.
Bildtext Hur högt elpris man har betalat ska avgöra om man har rätt till det retroaktiva stödet.
Bild: Petri Vironen / Yle

De personer vars elavtal eller konsumtion inte uppfyller de här kraven kan utnyttja de stödformer regeringen har kommit överens om tidigare, till exempel elavdraget i beskattningen.

Mer än 50 procent för låginkomsttagare?

Enligt uppgifter till Yle har regeringspartierna haft olika syn på hur stor procentandel ersättningen ska gälla. Socialdemokraterna och Vänsterförbundet ska ha varit intresserade av en högre ersättningsprocent, medan det beredande arbets- och näringsministeriet samt Centern har ansett att stödet inte kan överstiga 50 procent.

STT uppger att SDP inte har gått med på 50-procentsgränsen utan vill se till att den slutliga formuleringen är rättvis med tanke på inkomstfördelningen i samhället.

I december slog regeringen fast att det nya elstödet högst kan kosta 400 miljoner euro.

Källa: STT, Yle Uutiset