Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Efterlängtad cykel- och gångled i Nagu blir av – ska börja byggas nästa år

Pyörä sepelin päällystämällä tiellä.
Bildtext Gång- och cykelleden lär ska bli klar 2026,
Bild: Sakari Piippo / Yle

På onsdag presenterar Närings- trafik- och miljöcentralen planen för den kommande gång- och cykelleden i Nagu. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång och går mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjehamn.

Gång- och cykelleden byggs i huvudsak som en tre meter bred separat led. En separat gång- och cykelled är ett säkrare alternativ än att till exempel bredda vägrenarna på den nuvarande vägen. Bredare vägrenar gör att bilister ofta kör snabbare, enligt NTM-centralens pressmeddelande. Båda alternativen kräver att vägområdet breddas, breddningen av vägrenarna kräver utrymme på båda sidor om vägen.

Planeringsavsnittet omfattar två broar. Inga nya broar eller breddningar av broar görs. Gång- och cykeltrafiken styrs via de nuvarande broarna och hastighetsbegränsningen sänks.

Pargas stads näringslivschef Tomas Eklund är en av de som jobbat länge för att leden ska bli en verklighet. Idén går så långt som tio år tillbaka i tiden.

– Tyvärr fick vi inte finansiering för projektet den gången och nu har planen blivit för gammal. Den måste alltså förnyas. Nu finns det ändå pengar att bygga en första bit av vägen, säger Eklund.

Man i grå kostym ser in i kamera.
Bildtext Näringslivschef Tomas Eklund säger att cykelturismen i skärgården har haft en konstant tillväxt.
Bild: David Fagerudd / Yle

För genomförandet av vägplanen har ett tilläggsanslag på 800 000 euro beviljats. Med finansieringen genomförs vägplanen för sträckan mellan Prostviks färjefäste och Prostviks by.

– Då vi en gång bygger en inledande sträcka så blir det lättare att få finansiering för resten. Det är ett faktum att vägen hittills varit lite farlig för fotgängare och cyklister då de rör sig på samma väg som bilisterna. Ännu har inga olyckor skett, men det måste vara otrevligt att gå eller cykla så nära bilarna.

Det finns ändå några möjliga utmaningar i horisonten för projektet då vissa delar av gång- och cykelleden går över privatägd mark.

– Det återstår att se hur markägarna förhåller sig till bygget. Vi får hoppas att de ser det som en så pass viktig sak att de går med på att samarbeta, säger Eklund.

Tomas Eklund uppskattar att hela leden står klar kring 2026.

Cykelturismen har ökat kraftigt

Miljönära turism har blivit allt mer populär också ute i skärgården. Det här är något som Tomas Eklund säger är en del av hur utvecklingen i området kommer att se ut i framtiden.

– Nu kommer också användningen av elcyklar starkare fram hela tiden. Vilket är ett mycket bra sätt att ta sig fram om det är frågan om lite längre sträckor. Nu i somras fick vi också en laddningsstation för elcyklar till Nagu södra hamn. Möjligheten till lätt cykelservice finns också, säger Eklund.

Presentationen av vägplanen hålls den 11 januari klockan 17 i Framnäs ungdomslokal. Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Nu ska den nya cykelleden över Lillandet byggas

7:06

Diskussion om artikeln