Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HRT:s styrelse ger grönt ljus för Y-tåg till Sjundeå

Uppdaterad 17.11.2015 18:58.
HRT-tåg
Bildtext Sjundeåborna får förutom ett Y-tåg på sikt också modernare tågvagnar.

Helsingforsregionens trafik (HRT) godkänner ett föravtal med Sjundeå om att köra några Y-tågsturer om dagen under rusningstiden mellan Sjundeå och Helsingfors. Nu saknas bara ett godkännande från Kommunikationsministeriet. HRT ska också sluta skilt avtal med VR.

Staten köper från och med mars inte längre Y-tågstrafik mellan Karis och Helsingfors. Sjundeå drabbas hårt och har därför hela hösten jobbat energiskt för en alternativ lösning.

Också HRT behöver Y-tåget för trafiken mellan Kyrkslätt och Helsingfors. Totalt kostar en ersättning för Y-tåget 1,6 miljoner euro. Sjundeås andel går lös på mellan 200 000 och 300 000 euro. Kommunen hoppas att staten går med på att åtminstone delvis stöda trafiken.

Förutom Y-tåget sätter HRT också in ett tåg med beteckningen X mellan Kyrkslätt och Helsingfors. Det tåget är också en snabbare förbindelse med färre stopp på vägen till huvudstaden.

För både Y- och X-tåget kommer ändå ett par hållplatser till. Båda tågen ska stanna också vid Esbo station och i Hoplax troligen tidigast på hösten 2016.

Många förändringar på kustbanan

Tågresenärer som har vant sig vid rätt så likadana tidtabeller år ut och år in måste efter mars lära sig ett helt nytt schema.

VR vill lägga in snabba förbindelser mellan Helsingfors och Åbo samtidigt som tågturer dras in. Hela det pusslet påverkar trafiken på kustbanan som helhet.

För HRT:s resenärer innebär det här att man drar in hållplatserna i Bobäck och i Mankby.

Samtidigt slås linjerna S och U ihop till en och samma linje. I dag är S-turen en snabbare förbindelse till Helsingfors eftersom den stannar på färre hållplatser än U-tåget. När linjerna slås ihop blir S lite långsammare och U lite snabbare då man inte längre har Bobäck och Mankby på kartan över hållplatser.

Invånarna nära Bobäck och Mankby får istället åka buss.

Snabbare tåg

Till en början körs Y-tågsturerna med VR:s gamla tåg från 60-, 70- och 80-talet. Men från och med hösten 2016 fram till hösten 2017 ersätts de gamla tågen med moderna så kallade Flirttåg.

De accelererar snabbare än de gamla tågen och är på det sättet snabbare.

Bolaget Pääkaupunkiseudun Junakalusto - på svenska ungefär Huvudstadsregionens tågvagnsbolag - är den som i praktiken äger och sköter om tågen för kommunerna inom HRT. VR är en minoritetsägare i bolaget med kommunerna inom HRT som huvudägare.

Bolaget äger sedan tidigare 41 flirttåg. HRT beslutade för ett år sedan beställa 34 nya tåg till bolaget och på tisdagen (17.11) beslutade man om att skaffa ytterligare 6 tågset till bolaget.

Från och med hösten 2017 är det bara Flirttåg som gäller inom HRT. Med dem ska man klara sig ända till mitten av 2020-talet.

Varje enskilt flirttåg kostar 6 miljoner euro.