Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa vill ta med barnen i beslutsfattandet

I Vasa kommer femmor från Vikinga skola och Onkilahden yhtenäiskoulu att få säga sina åsikter om bland annat Travdalens torg. I mars testas nämligen Barnens råd, en modell som ska göra barnen mer delaktiga i beslutsfattandet.

"Frågor från stadens aktuella projekt tas upp till diskussion med barnen som får komma med idéer", säger planeraren Anni Toivanen i ett pressmeddelande.

Tanken är att alla skolor och daghem i Vasaregionen ska kunna ansöka om att vara med de kommande åren.

I mars ordnas också Barnens inflytelsedag, då skolelever besöker Styrelsegården för att bekanta sig med stadens beslutsfattande.

Relaterat

Det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område står så gott som klart den 25 augusti 2022.

Nu går flyttlassen från Roparnäs sjukhusområde till nya H-huset

Både avdelningsvård och lågtröskelvård flyttar till H-huset.

Ledamoten i Vasafullmäktige Juha Rantala (sannf.) har avlidit

Juha Rantala, tidigare ordförande för Sannfinländarna i Vasa och ledamot i stadsfullmäktige i Vasa, har avlidit.

Rantala föddes 1957 och dog efter en relativt kort sjukdomstid. Under veckoslutet twittrade bland annat partiets ordförande Riikka Purra om Rantalas bortgång.

Styrelsen för Vasas Sannfinländarna rf samlades också under söndagen för att hålla en tyst minut och minnas Juha Rantala.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Sebu Björklunds Vaasan Perussuomalaisten johtohahmo Juha Rantala on kuollut. Översättningen är gjord av Erika Rönngård.

Publik som sitter med ryggarna mot kameran under ett seminarium.

Vasa Finlands femte största stad när det gäller antalet deltagare i internationella kongresser

Kongresserna börjar nå normala siffror efter coronaåren.

Rivningen av Wasalandia inleds den 27 mars

Rivningen av den forna nöjesparken Wasalandia inleds omkring klockan nio på morgonen måndagen den 27 mars. Rivningen inleds från parkeringsområdet som vetter mot hamnens sida.

Enligt planeringen kommer rivningsarbetena att ta 2-3 månader. Under den tiden ska Sparal Ab riva alla byggnader och konstruktioner på området samt jämna ut marken. När rivningen är färdig kommer området att återlämnas till Vasa stad.

Under rivningsarbetet är tillträde förbjudet för allmänheten av säkerhetsskäl.

Man fick fängelsestraff i bedrägerihärva med över 50 offer

Österbottens tingsrätt har dömt en man till två års fängelse i en stor bedrägerihärva.

Mannen hade bland annat förfalskat fakturor och skaffat sig finansiering för en lastbil genom att uppträda som en representant för ett transportbolag. Han dömdes bland annat för identitetsstöld och bedrägeri.

Brotten begicks under de senaste två åren och antalet offer uppgick till över 50. Offren var till största delen privatpersoner och företag i Vasa, men en del av brotten begicks också på andra orter.

Pilkare genom isen i Vasa

En person gick genom isen vid Myrgrundsbron mellan Vasklot och Sundom i Vasa vid 13-tiden på torsdagen.

Personen hade redan tagit sig upp tillbaka på isen när räddningsmanskapet anlände.

Ambulanspersonalen kontrollerade personen som befanns vara oskadd och inte i behov av ytterligare vård.