Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borttappad i elstödsdjungeln? Här får du klarhet i vilka slags stöd du kan få för dina elräkningar

Uppdaterad 10.01.2023 20:43.
Radhuslängor med snö på taket i Esbo.
Bildtext Tre olika stödformer lindrar vinterns häftiga elräkningar. Två av dem ansöker man om, den tredje får berättigade automatiskt.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Vi har samlat det viktigaste om regeringens engångsstöd, elavdraget i beskattningen och FPA:s elstöd.

Momsrabatt, retroaktivt engångsstöd, temporärt elstöd från FPA, windfallskatt...

En hel del beslut har fattats för att lindra situationen med orimligt stora elräkningar. Men vem har rätt till vilket stöd och när?

I den här artikeln har vi samlat det viktigaste om tre av elstöden: regeringens engångersättning, elavdraget i beskattningen och FPA:s elstöd.

1. Regeringens engångsersättning

Grafik som visar andelen ersättning i förhållande till självrisk och totalsumma: Självrisk 90 €, Ersättning 50 %, högst 700 €/mån.
Bild: Yle

Vem kan få stödet?

Alla som betalar mer än 10 cent per kilowattimme för sin el.

Man behöver inte ansöka om stödet, utan det beviljas automatiskt till dem som är berättigade.

Hur mycket?

Självrisken är 90 euro i månaden. Ersättningen är hälften av den summa som överstiger självrisken, men högst 700 euro.

I stödet beaktas såväl elpriset som grundavgiften, men inte elöverföringskostnaderna.

När betalas stödet ut?

Man behöver inte ansöka om stödet, utan elbolagen ersätter sina kunder i följande elräkning.

Ersättningen är tänkt att betalas ut i två delar, av vilka den ena kommer så fort som möjligt, men senast i mars. Följande del överförs till följande elräkning.

Ersättningens första del bygger på elräkningarna för november och december. I den andra delen beaktas dessutom elpriset i januari, så att elkonsumtionen räknas enligt konsumtionen i november–december, men elpriset följer prisnivån i januari.

Engångsersättningen som dras av elräkningen finns utöver de andra stödformerna, så den utesluter inte att man ansöker om elstöd av FPA eller drar av elkostnaderna i beskattningen.

Observera! Regeringens förslag till retroaktivt elstöd ska remissbehandlas och detaljerna i stödpaketet kan ändras.

2. Elavdrag i beskattningen

Grafik som visar att skatteavdragets undre kostnadsgräns är 2 000 euro, att ersättningen är 60 % och högst 2 400 euro.
Bild: Yle

Vem kan få stödet?

Alla vars elkostnader under januari–april överstiger 2 000 euro och vars skatter är tillräckliga för att göra avdraget. I kostnaderna beaktas såväl elpriset som grundavgiften, men inte elöverföringen.

Avdraget gäller uppskattningsvis 252 000 hushåll i Finland. Avdraget gäller för elkonsumtionen i en persons permanenta bostad.

Elavdraget är den primära stödformen. Om man inte har så mycket skatter att betala att man har nytta av elavdraget kan man ansöka om FPA:s elstöd.

Elavdraget anmäler man själv i beskattningen.

Hur mycket?

Skatteavdraget kan uppgå till 60 procent av de elkostnader för januari–april som överstiger 2 000 euro.

Avdraget har en självrisk på 100 euro som är gemensam för övriga hushållsavdrag. Om du inte har andra hushållsavdrag dras självrisken av från elavdraget.

Sammanlagt kan man högst få ett elavdrag på 2 400 euro.

När betalas stödet ut?

Elavdraget är ett avdrag som görs på skatterna. Det sänker skatteprocenten, vilket gör att man har mer pengar att röra sig med.

Man kan ansöka om avdraget direkt genom att bedöma hur stora elräkningarna blir från januari till april. Man måste ändå meddela Skatteförvaltningen de verkliga summorna i efterhand.

Man kan ansöka om avdraget fram till slutet av året eller i skattedeklarationen på våren 2024. Oberoende av när man ansöker om avdraget kan man bara dra av den verkliga elkostnaden för januari–april.

Observera! Du kan göra en uppskattning av avdragets storlek och de skatter du betalar på Skatteförvaltningens webbplats.

Per-Erik "Pelle" Grönroos följer bekymrat med sin elkonsumtion via en mobil-applikation.

Elchocken: De höga elpriserna är ingen naturlag

Per-Erik Grönroos lyckas inte minska på sin elräkning.

3. FPA:s tillfälliga elstöd

Grafik över FPA:s tillfälliga elstöd. Självrisken är 400 €/månad, stödet är 60 % men högst 600 euro per månad.
Bild: Yle

Vem kan få stödet?

Hushåll med små inkomster som inte har så stor skattebörda att det går att utnyttja skatteavdraget. Folkpensionsanstalten bedömer att ungefär 100 000 hushåll kan beviljas elstöd.

Man ansöker om stödet från FPA. Stödet påverkar inte övriga bidrag och stöd.

Hur mycket?

Elstöd kan man få för sina elräkningar för januari–april.

Självrisken är 400 euro per månad.

Stödet är 60 procent av den del som överstiger självrisken, men högst 600 euro per månad.

När betalas stödet ut?

FPA betalar ut stödet till den sökandes konto två bankdagar efter att ansökan har behandlats och beslut om elstöd har fattats.

Man kan ansöka om stöd fram till slutet av året, men bara för elräkningarna i januari–april. Till ansökan bör man foga en elräkning.

Observera! Du kan inte få både FPA:s elstöd och dra av elkostnaderna i beskattningen.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Putositko kärryiltä sähkötukiviidakossa? Katso tästä nopeasti, mitä erilaisia tukia sinä voit sähkölaskuihisi saada av Kaisa Uusitalo. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.

Artikeln uppdaterades kl. 20.43 med mer detaljer om regeringens engångsersättning enligt regeringens lagförslag samt uppgiften om att skatteavdraget gäller för permanent bostad.