Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tandläkarköerna mycket långa i huvudstadsregionen – Helsingfors har 8000 patienter som väntar

Köerna till den icke brådskande tandvården inom huvudstadsregionen är exceptionellt långa för tillfället. Speciellt illa är det i Helsingfors där man kan få vänta upp till nio månader på vård. Nästan 8000 personer är i kö i huvudstaden.

En sak som gör läget värre är att det råder personalbrist också på den privata sidan vilket försvårar möjligheterna att köpa in tjänster.

I övriga delar av landet får 80 procent av finländarna vård inom tre månader.

Läget är besvärligt även i regionens andra stora städer. Esbo och Vanda har också fått lappa sin vårdskuld från coronapandemin genom att anlita den privata sektorn.

Relaterat

Kasköbornas mun- och tandvård flyttas till Närpes

På grund av personalbrist har kasköbornas mun- och tandvård sedan våren 2021 ordnats med tillfälliga arrangemang. Klienterna har hänvisats både till Kristinestad och till Närpes.

Nu har Österbottens välfärdsområden beslutat att mun- och tandvårdsenheterna i Kaskö och Närpes slås ihop.

Det betyder att tandkliniken i Kaskö stängs och att kasköborna från och med årsskiftet ska sköta sina mun- och tandvårdsärenden i Närpes.

De kasköbor som vill fortsätta sköta tandvårdsärenden i Kristinestad måste också välja att sköta sina andra hälsostationstjänster, som läkar- och skötarmottagningar, i Kristinestad.

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.

tandläkare

Lång kö till tandvården i Raseborg – Ingå har de kortaste köerna i Västnyland

Väntetiderna till icke-brådskande tandläkartider varierar.