Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tandläkarköerna mycket långa i huvudstadsregionen – Helsingfors har 8000 patienter som väntar

Köerna till den icke brådskande tandvården inom huvudstadsregionen är exceptionellt långa för tillfället. Speciellt illa är det i Helsingfors där man kan få vänta upp till nio månader på vård. Nästan 8000 personer är i kö i huvudstaden.

En sak som gör läget värre är att det råder personalbrist också på den privata sidan vilket försvårar möjligheterna att köpa in tjänster.

I övriga delar av landet får 80 procent av finländarna vård inom tre månader.

Läget är besvärligt även i regionens andra stora städer. Esbo och Vanda har också fått lappa sin vårdskuld från coronapandemin genom att anlita den privata sektorn.

Relaterat

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Svårt att få tandläkartid i Borgå: ”Vi är så fullbokade som vi kan vara”

Inhyrda tandläkare ska fortsätta hjälpa till om kvällarna.

Kasköbornas mun- och tandvård flyttas till Närpes

På grund av personalbrist har kasköbornas mun- och tandvård sedan våren 2021 ordnats med tillfälliga arrangemang. Klienterna har hänvisats både till Kristinestad och till Närpes.

Nu har Österbottens välfärdsområden beslutat att mun- och tandvårdsenheterna i Kaskö och Närpes slås ihop.

Det betyder att tandkliniken i Kaskö stängs och att kasköborna från och med årsskiftet ska sköta sina mun- och tandvårdsärenden i Närpes.

De kasköbor som vill fortsätta sköta tandvårdsärenden i Kristinestad måste också välja att sköta sina andra hälsostationstjänster, som läkar- och skötarmottagningar, i Kristinestad.

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.