Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Luckans integrationsprogram FIKA söker nya mentorer och adepter

Ett mentorspar från Luckans integrationsprogram FIKA. En kvinna med utländsk bakgrund och en kvinna från Finland.
Bild: Luckan

Vem som helst kan ställa upp som mentor för en person som flyttat till Finland. Via FIKA stärks det svenska språket och de sociala kontakterna.

Som mentor kan du vägleda adepten i vårt samhälle, berätta om seder och traditioner, hjälpa till med att söka jobb eller öva det svenska språket tillsammans. Du kan stöda och hjälpa personen att hitta sin egen stig i samhället.

För en lyckad svensk integration är det viktigt att finlandssvenskarna är välkomnande och engagerade

― Eva Persson, Luckan

Luckans Mentorprogram FIKA erbjuder möten mellan nyinflyttade och personer som känner sig etablerade i Finland. Genom mentorskapet kan man få en ny vän och lära känna en annan kultur. FIKA fungerar i huvudstadregionen.

– Vi kan inte bara sitta hemma och hoppas att integrationen sker automatiskt, konstaterar Eva Persson, kommunikatör på Luckan.

En introduktionsfräff för programmet FIKA. Deltagarna sitter vid ett bord och lyssnar på en presentation.
Bildtext Under introduktionsträffen får man träffa sin adept och ta del av information och tips för programmet.
Bild: Luckan

Målet är att mentorn och adepten träffas tre gånger per månad, under en period på sex månader. Träffarna formas utgående från bägges behov och önskemål. Det går även att ordna träffar på distans, ifall bägge så önskar.

– Det finns ett stort behov av frivilliga mentorer. Som mentor behöver man inte veta allt, säger Cecilia Fewster.

Personalen på Luckan finns till ifall det uppstår behov av extra stöd. Mentortiden ska kännas bra och trygg för båda parter.

Processen i ett nötskal

Adepter kan ansöka till programmet två gånger per år, i januari och augusti. Årets första ansökningsrunda går av stapeln inom kort, 16-29 januari. Mentorer kan ansöka året runt. Ansökan kan göras på Luckans nätsida.

En grafisk bild där processen för FIKA programmet beskrivs. Steg ett registrering. Steg två information och intervju. Steg tre matchning av par. Steg fyra introduktionsträff och träffarna kör igång.
Bild: Luckan

Efter att ansökstiden löpt ut får alla intresserade en inbjudan till en intervju. En koordinator berättar om programmet och intervjuar både intresserade adepter och mentorer.

Luckans personal matchar deltagarna i par, enligt möjliga gemensamma nämnare. Sedan träffas de nya mentorparen för första gången under ett introduktionsevenemang på Luckan i Helsingfors. Efter det träffas de på egen hand under mentorsperioden på sex månader.

Öva svenska över en kopp kaffe

Under första träffen får mentorn och adepten lägga upp en plan för de kommande träffarna. Vill de fokusera på svenska språket, gå på kulturevenemang eller göra upp en karriärstig. Målet kan också vara att bara umgås. Man kan träffas över en kopp kaffe, gå på bio, ta en tur på stan eller delta i olika evenemang.

Vi har haft par som seglat och par som dansat salsa

― Cecilia Fewster, Luckan

Adepter från hela världen

Under åren har Luckan haft adepter från alla kontinenter. Både unga och gamla, ensamma och personer med familj. Var och en har en önskan om att integreras i samhället och bredda sina nätverk.

Det kan vara frågan om adepter som integrerar sig officiellt på en integrationskurs och vill öva det svenska språket eller personer som redan vistats en längre tid i Finland.

– Intresset för integration på svenska har ökat på senare tid. De som vill bli adepter brukar hitta till oss via olika kanaler, säger Cecialia Fewster.

Mentorprogrammet ett viktigt stöd i integrationen. Det kan vara svårt som utlänning att bli bekant med finländare. De flesta önskar sig en kontakt till det finländska samhället via vänner och nätverk.

Att komma in på arbetsmarknaden betyder inte automatiskt att man får en känsla av gemenskap och finländska vänner. Att få känna sig delaktig i samhället är väldigt viktigt för oss alla.

En grupp mentorer och adepter i projektet FIKA light på Luckan i Helsingfors.
Bildtext En grupp glada deltagare i FIKA Light. En grupp som uppstod för att hjälpa och stöda människor som flytt från Ukraina.
Bild: Luckan

FIKA är en förkortning av Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet. Det är ett integrationsprogram där en person som behöver stöd i sin integrationsprocess paras ihop med en mentor. FIKA körde igång år 2012.

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Luckan har specialkompetens inom integration på svenska i huvudstadsregionen.