Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Två andelsbanker ska bli en: ”Det är som att vi efter en lång bekantskap nu gifter oss”

OP:s logo på utsidan av en bankbyggnad.
Bildtext Vasa Andelsbank har fem kontor och Korsnäs Andelsbank tre. Totalt har de båda bankerna omkring 80 anställda.
Bild: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Om allt går enligt planerna fusioneras Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank i höst. Vasa Andelsbanks vd Ulf Nylund säger att en fördel är att Korsnäspersonalen kan koncentrera sig helt på kundbetjäning.

På onsdagen meddelade styrelserna för Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank att man planerar en fusion. På det här sättet vill man stärka de båda bankernas förmåga att ge sina kunder mångsidig service.

Från bägge bankers sida ser man utvecklingen som en naturlig del av ett redan starkt etablerat samarbete mellan enheterna.

– Vi har samarbetat under långa tider med Korsnäs Andelsbank, så det är som att vi efter en lång bekantskap nu gifter oss, säger Ulf Nylund, som är vd för Vasa Andelsbank.

Man med bakåtkammat blont hår och glasögon står och ser rakt in i kameran, i bakgrunden en gata och höghus. Det är sommar på bilden.
Bildtext Vasa Andelsbanks vd Ulf Nylund säger att man redan länge har haft ett samarbete med Korsnäs. (Arkivbild)
Bild: Yle/Markus Bergfors

Korsnäs Andelsbank är till verksamhet och personal mycket mindre än Vasaavdelningen, så redan nu har Korsnäsdivisionen stötts av Vasaenheten med expertis och kunnande.

– De har redan haft tillgång till tjänster framför allt inom placeringar och företagsfinansieringssidan, så vi känner varandra mycket väl sedan tidigare, säger Nylund.

Växande byråkrati utmanar

Den stora fördelen är enligt Nylund att Korsnäspersonalen, om fusionen godkänns av alla myndigheter, får fokusera helt på kundbetjäning. Ett växande regelverk och omfattande byråkrati gör att mycket av bankverksamheten snurrar kring regeltillämpning och tolkning av direktiv.

– Idag har vi i Vasa Andelsbank flera anställda som enbart jobbar med direktiv och instruerar våra anställda om tillämpning av regelverk. Så för en liten bank som Korsnäs är det svårt att hänga med. Men går fusionen igenom får deras personal koncentrera sig på kunderna. Och det betyder också en kostnadsinbesparing då den biten faller bort för övervakningen, säger Nylund.

Förtroendevalda och personal inom banken börjar tycka att administrationen håller på att bli för arbetsdryg

Ulf Nylund, vd Vasa Andelsbank

Att hela banksektorn ålagts allt flera och strängare regelverk både europeiskt och nationellt har blivit en stötesten för finansbranschen. Och speciellt mindre enheter kämpar med att räcka till, enligt Nylund.

– Inte bara jag, utan också förtroendevalda och personal inom banken börjar tycka att den här administrationen håller på att bli för arbetsdryg. Man förstår det behövs, men vi tycker det är lite väl tufft.

Andelsbankerna har halverats i antal

I dag finns inga planer på att ändra vare sig kontorsnätet eller öppethållningstider för Andelsbanken.

– Vi har blivit kända för att inte göra snabba förändringar. Det ska ske en markant förändring i kundbeteendet innan vi reagerar, men det är inte alls aktuellt. Så om planen går igenom fortsätter vi som tidigare med de kontor som Korsnäs Andelsbank har idag, säger Nylund.

Fortsättningsvis finns det över hundra regionala andelsbanksenheter. Men det är en halvering i antal på bara något år. Innan midsommar kommer en handfull redan aviserade fusioner att gå igenom nationellt.

Man cyklar förbi dörren till en bank.
Bildtext Andelsbankerna har minskat kraftigt i antal. (Arkivbild)
Bild: Jouki Väinämö / Yle

Men hur situationen framskrider är enligt Nylund bara en spekulation.

– Största orsaken är byråkratin som blir så omfattande så det trycker på. Men det är inte enbart för andelsbankerna, utan sker också inom andra banker. Svårt att säga hur det går för Österbottens del, men nog kan det hända att det sker något om man ser 3–5 år framåt, säger Nylund.

Ett beslut om fusion kan fattas vid Korsnäs Andelsbanks andelsstämma och Vasa Andelsbanks fullmäktigesammanträde i vår. Om allt går enligt planerna kan fusionen bli verklighet hösten 2023.

Förutom huvudkontoret i Vasa har Vasa Andelsbank kontor i Malax, Nykarleby, Närpes och Vörå. Korsnäs Andelsbank har kontor i Korsnäs, Sideby och Övermark. Totalt har de båda bankerna drygt 80 anställda.