Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Den privata allaktivitetshallen i Sjundeå får 79 000 av kommunen

Den privata allaktivitetshallen i Sjundeå får ekonomiskt stöd på drygt 79 000 euro av Sjundeå kommun. Summan motsvarar den fastighetsskatt hallbolaget har betalat under tiden 17.6.2020–21.12.2022.

Hallbolaget kämpar med sin ekonomi då både räntorna och elkostnaderna stiger. Pandemin belastade också bolagets ekonomi.

Bolaget Sjundeå Allaktivitetshall begärde hösten 2021 om befriande från fastighetsskatt av skattemyndigheterna. Det gjorde bolaget med hänvisning till hallens allmännyttighet. Men det blev ett nej från skatteförvaltningen.

Relaterat

Endast ett företag vill bygga hälsocenter i Sjundeå

Det blir bolaget Rakennustyö Salminen som bygger Sjundeås nya social- och hälsovårdscenter. De gav det enda anbudet som kommunen fick in.

Anbudet uppfyller minimikraven och priset underskrider summan på 22,4 miljoner euro som kommunen har reserverat för arbetena. Rakennustyö Salminens anbud ligger på lite under 21,7 miljoner.

Sjundeås nya social- och hälsovårdscenter ska byggas där som Sjundeå svenska skolas tidigare skolbyggnad ligger. I entreprenaden ingår rivning av skolbyggnaden. Dessutom ska den flyttbara tandklinikbyggnaden få plats vid det nya social- och hälsovårdscentret.

Två av vingarna vid den nuvarande skolbyggnaden kommer att bevaras.

Tanken är att social- och hälsovården i Sjundeå ska finnas på ett och samma ställe då nybygget om några år ska stå klart. Också centralköket ska finnas i byggnaden.

nyröjd plantskog

Avtal finns för ny golfbana och hotell i Sjundeå – politikerna sa ja och planeringen inleds

Ny golfbana planeras i närheten av den nuvarande i Pickala.

tegelhus

Sjundeådagis i bankhus får tummen ner av bildningsnämnden

Alla svenska barn ryms inte i bankhuset.