Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nästintill fullsatt då den nya cykel- och gångleden presenterades i Nagu – många är nöjda men kritiska röster hördes också

Uppdaterad 12.01.2023 10:46.
Personer sitter på stolar i sal.
Bildtext Åhörarna på plats ställde många frågor om hur den nya leden ska byggas, hur säkerheten garanteras och vad projektet betyder för markägare.
Bild: Jesper Alm

Nästan 70 personer trotsade onsdagens busväder och tog sig till Framnäs ungdomslokal i Nagu för att bekanta sig med planerna för den nya gång- och cykelleden som ska byggas på orten.

– Roligt att se att här är så här många på plats och jag tror nästan att vi är lika många nu som 2010 då den förra planen presenterades, inledde Pargas stads samhällsingenjör Mattias Jensén mötet i Nagu. Då var vädret soligt och varmt så fint att se att regn och rusk inte skrämt er.

Planen för den nya gång- och cykelleden som ska gå mellan Ernholmsvägen och Prostvik färjfästet har väckt mycket intresse på förhand. Det märktes också på invånarmötet på onsdagskvällen då det var trångt om saligheten i ungdomslokalen i Nagu.

Ung kvinna med glasögon.
Bildtext Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin var på plats och fungerade som inofficiell tolk för mötet.
Bild: Jesper Alm / Yle

– Planen som nu presenteras kommer att läggas till påseende i sextio dagar och det är nu som ni ska kommentera den, säger planläggningschef Heidi Saaristo-Levin vid Pargas stad. Det är fint att ni är många på plats och det är som sagt nu det finns chans att komma med invändningar så att de kan beaktas då arbetet med planen går vidare.

Projektet ska förhoppningsvis kunna godkännas i slutet av året

Enligt Saaristo-Levin är det här ett utkast till planen och all lokalkännedom som man kan tänka sig att behövs då Närings-, trafik- och miljöcentralen fortsätter bearbeta den ska man nu framföra.

Planen ska vara klar under våren och projektet samt vägbygget ska godkännas i sin helhet av trafik- och vägverket Traficom i slutet av 2023.

– Något har hänt under det senaste året eftersom planeringsarbetet har försnabbats väldigt mycket, säger projektchef Vesa-Matti Eura vid NTM-centralen. Därför ser jag nu inga hinder för att planen verkligen blir klar under våren och projektet går vidare i snabb takt.

Säkerheten och tryggheten för väganvändarna väckte frågor

Endel frågade sig varför man inleder bygget vid Ernholmsvägen och inte i Prostviksändan vilket skulle medföra ett mervärde för Naguborna och öka trafiksäkerheten från första spadtag.

– Skulle det inte vara klokare att inledda själva byggandet vid Prostvik färjfäste i Nagu och på det sättet trygga säkerheten för väganvändare i Nagu redan från början, frågade sig Nagubon Johan Broos.

Johan Broos i Nagu
Bildtext Arkivbild. Johan Broos vill gärna se att bygget inleds i Nagu.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Men enligt Eura har NTM-centralen gjort beräkningar som visar trafiksäkerheten kan tryggas bäst ifall bygget inleds vid Ernholmsvägen och man bygger ut mot skärgården.

– Jag tycker däremot att man inte har beaktat trafiktätheten tillräckligt mycket då beräkningar har gjorts, slog Christer Friis, SFP, fast. Nu har man lagt ut bilarnas antal på hela dygnet men jag anser att man istället borde beakta vissa delar av dagen då alla som bor här vet att det kan vara väldigt hård trafik under vissa tider på dygnet.

”Broarna blir utmanande platser”

Enligt Saaristo-Levin har man ägnat mycket tid åt för att verkligen fundera över hur trafiksäkerheten kan garanteras på bästa möjliga sätt.

– Vi vet exempelvis att broarna kommer att vara utmanande platser eftersom det är omöjligt att bredda dem och där är vi tvungna att verkligen se vilka sätt som är de mest trygga för de cyklister och fotgängare som kommer att använda lederna, säger Saaristo-Levin. Tanken är att då cyklisterna måste byta sida för att köra över broarna så kan det uppstå farosituationer.

SFP:s Christer Friis från Houtskär
Bildtext Arkivbild. Skärgårdsnämndens ordförande, Houtskärsbon Christer Friis hoppas att man verkligen har beaktat hur hårt trafikerad Skärgårdsvägen egentligen är innan man inleder bygget av gång- och cykelleden.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Ett alternativ som enligt Saaristo-Levin har diskuterats i ett tidigt skede av projektet är ifall en av filerna på de broar som berörs kunde reserveras för fotgängare och cyklister för att förhindra olyckor vid broarna som inte kan breddas eller förses med lättrafikleder.

– Det skulle i sin tur betyda att bilisterna endast har en fil till sitt förfogande och trafiken skulle dirigeras med hjälp av trafikljus, säger Saaristo-Levin. Det har ännu inte avgjorts ifall det kunde vara ett alternativ eftersom det i och för sig skulle betyda köbildning på Skärgårdsvägen.

”Tyvärr har man glömt ortsbornas behov och diskuterar endast turisterna”

Nagubon Jan-Erik Karlsson, SFP, höll kvällens mest kritiska inlägg då han bestämt ansåg det viktigt att man inte glömmer bort fastboende då man diskuterar Skärgårdsvägens trafiksäkerhet.

– Vi måste tänka på helheten eftersom det som nu planeras beaktar enbart turisternas behov sommartid, säger Karlsson. Det känns som man glömmer bort ortsbornas behov för vi bor här året runt och ska använda de vägar och cykelleder som byggs.

Överraskad man med svart keps och glasögon.
Bildtext Lokalpolitikern Jan-Erik Karlsson, SFP, är överraskad att de ansvariga inte ens vill beräkna vad en bredare Skärgårdsväg skulle kosta.
Bild: Jesper Alm / Yle

Karlsson är kritisk till att man inte ens har beaktat eller beräknat vad en breddning av Skärgårdsvägen kunde kosta eftersom det oavsett kommer att bli aktuellt i framtiden.

– Ifall Skärgårdsvägen breddas påverkar det naturligtvis den led som nu planeras och jag är överraskad att man inte ens vill beräkna kostnaderna för en sådan eftersom de flesta som bor här vet att Skärgårdsvägen är allt för smal för de behov som finns, säger Karlsson.

Markägarna vill veta hur inlösningen av mark ska ske

Markägarna som berörs av projektet ville under mötet i Nagu veta hur inlösningen av mark kommer att ske. Kan markägarna räkna med att få skälig ersättning och vem beslutar hur mycket mark som behövs för den gång- och trafikled som planeras?

– Vi följer de lagparagrafer som finns och då beslutet är gjort så börjar vi kontakta de markägare som berörs, säger markanvändningsexpert Petteri Koskinen vid NTM-centralens trafikenhet. Till vilket pris staten kan köpa marken avgörs av lantmäteriverket som gör en bedömning men det handlar nog om marknadsvärdet eller nära det.

Äldre man med glasögon och vit polotröja.
Bildtext Petteri Koskinen, markanvändningsexpert vid NTM-centralen anser att markägarna nu ska vara aktiva och kommentera den plan som läggs till påseende.
Bild: Jesper Alm / Yle

Då någon undrade ifall man nu borde sälja all mark och skog som kan beröras skrattade Koskinen till och kunde inte rekommendera en sådan manöver.

– Skogen påverkar priset som staten betalar men innan man fattar några beslut ska man vara säker på att man berörs av byggplanerna, säger Koskinen. Under planeringens besvärstid har markägare chans att komma med kommentarer och kan rentav försöka stoppa projektet.

Det är förvaltningsdomstolen som avgör ifall det finns tillräckligt med skäl att kräva att projektet stoppas.

– Jag hoppas naturligtvis att markägarna nu är aktiva och samarbetar, säger Koskinen.

Planen ska nu läggas till påseende i 30 dagar och då har alla chans att bekanta sig med den och göra anmärkningar och kommentera planen.

Artikeln uppdaterad 12.1.2023 klockan 10.45: Planen är framme 30 dagar inte 60 som det ursprungligen stod.

Diskussion om artikeln