Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo vill satsa på barn och unga i år: ”Det kunde göras ännu större satsningar på gratis hobby- och fritidsverksamhet”

Uppdaterad 11.01.2023 21:02.
En mörkhårig ung kvinna ler och ser in i kameran.
Bildtext Många ungdomar känner sig modfällda över alla nyheter om ungdomsvåld. De negativa nyheterna ger bilden av att de unga är ett problem, säger Aisha Abudu, som är ordförande för ungdomsfullmäktige i Åbo.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

I år kommer Åbo stad att satsa mycket på att förbättra hobby- och fritidsverksamheten för barn och unga. Staden gör också en hel del satsningar för att förebygga ungdomsvåld och oroligheter bland unga.

Barn och ungas välmående i Åbo har varit mycket på tapeten under den senaste tiden i och med coronapandemin och rapporterna om ungdomsvåld och oroligheter bland unga.

Så hur mår barn och unga i Åbo egentligen? Det är en bred fråga, säger 18-åriga Aisha Abudu, som är ordförande för ungdomsfullmäktige i Åbo.

– Det finns så många unga i Åbo att det varierar mellan de som mår bra och de som mår jättedåligt. De unga har kanske generellt sett mått sämre nu än tidigare på grund av coronapandemins effekter, krig och kriser. Det är viktigt att vi alla ser till att de unga mår bra, säger Aisha Abudu.

Man rapporterar endera om de våldsamma ungdomarna eller om de som presterar jättebra i skolan. Det skulle vara bra att lyfta fram de som landar mittemellan, de helt vanliga ungdomarna.

― Aisha Abudu, ordförande för ungdomsfullmäktige i Åbo

Enligt Annina Lehtiö-Vainio, direktör för ungdomstjänsterna vid Åbo stad, mår största delen av Åboungdomarna bra. De unga som mår dåligt består ändå inte enbart av våldsamma unga, betonar Lehtiö-Vainio.

– En del unga är deprimerade och isolerar sig från samhället, medan en annan del mår dåligt och är våldsamma. Jag skulle ändå säga att de unga som isolerar sig är en klart större grupp än de som är våldsamma, säger Lehtiö-Vainio.

En ljushårig kvinna ler och ser in i kameran.
Bildtext En stor del av de unga som mår dåligt, är inte våldsamma. Det säger Annina Lehtiö-Vainio, direktör för ungdomstjänster vid Åbo stad.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Välmåendet bland barn och unga var i fokus på Åbo stads första informationsmöte för i år. Under onsdagen presenterade Åbo det omfattande arbete, som staden gör för att främja barnens och de ungas välmående.

Tjänsterna för barn och unga och deras familjer får enligt staden en allt större roll i det ”nya Åbo” som tar form nu, när ansvaret för social- och hälsovården har flyttats över från staden till välfärdsområdet.

Från och med i år kommer ungefär två tredjedelar av Åbo stads budget att gå till tjänster som produceras av servicehelheten för fostran och undervisning i Åbo, vilket i budgeten för 2023 innebär 342,6 miljoner euro av stadens totala budget på 535 miljoner euro.

Pojkar tränar innebandy i Kuppis bollhall i Åbo.
Bildtext Åbo stad ska bland annat förnya sitt stödsystem för idrott och motion för barn och unga. Arkivbild.
Bild: Yle/Nora Engström

Under 2023 gör Åbo många nya satsningar, där hobbyer och fritidsverksamhet för barn och unga ligger i fokus. Staden kommer bland annat att förnya verksamheten vid ungdomslokalen Vimma utgående från de ungas önskemål och idéer. Åbo kommer också att förnya stödsystemet för idrott och motion så, att alla barn och unga har jämlika möjligheter till hobbyer och fritidsverksamhet.

I år kommer också tre miljoner euro av Åbos invånarbudget, det vill säga den deltagande budgeteringen, att användas till 89 olika projekt som fokuserar specifikt på att främja barn och ungas välmående. Bland projekten som Åboborna fick rösta fram under våren 2022 fanns bland annat satsningar på teater, korgar för frisbeegolf, motionstrappor, nya möjligheter för skejtande och utegym.

Här hittar du alla projekt som fått finansiering från invånarbudgeten.

Unga i Åbo modfällda av mediernas nyhetsrapportering om ungdomsvåld

Aisha Abudu lyfter fram mediernas rapportering om ungdomarna i Åbo som problematisk och polariserad.

– Man rapporterar endera om de våldsamma ungdomarna eller om de som presterar jättebra i skolan. Det skulle vara bra att lyfta fram de som landar mittemellan, de helt vanliga ungdomarna, säger Abudu.

Enligt Abudu känner de unga sig modfällda av nyhetsrapporteringen om ungdomsvåldet och ungdomars problematiska beteende.

– Medierna rapporterar om det här nästan varje vecka, vilket inte skapar mycket hopp hos unga. De negativa nyheterna ger bilden av att de unga är ett problem. Man måste komma ihåg att de unga också behöver hjälp, säger Abudu.

Enligt Annina Lehtiö-Vainio har Åbo stad infört en hel del åtgärder för att förebygga ungdomsvåld och oroligheter bland unga.

– Vi har rekryterat fyra ungdomsarbetare till det uppsökande arbetet och en ungdomsarbetare till polisens Ankarverksamhet. Vi har också fått 170 000 euro av stadsstyrelsen för att börja med mobil ungdomsverksamhet. Då kan ungdomsarbetare snabbt förflytta sig till det ställe där det behövs, säger Lehtiö-Vainio.

Abudu: Satsa på att förbättra gemenskapen bland barn och unga

Åbo har också inlett en utredning, där staden kartlägger vilka tjänster som finns för barn och unga på olika områden i Åbo, och vilka behoven är. Syftet är att staden sedan ska kunna anpassa tjänsterna enligt de behov som finns.

Lehtiö-Vainio betonar att det nu, när välfärdsområdet tagit över ansvaret för social- och hälsovården, är viktigt att se till att barn, unga och familjer inte går miste om viktiga tjänster. Därför behövs ett tätt samarbete mellan olika aktörer.

– Alltid när det kommer en ny aktör så finns det en risk för att det uppstår en klyfta mellan organisationerna. Vi vill se till att vi har ett smidigt samarbete med Egentliga Finlands välfärdsområde, säger Lehtiö–Vainio.

Aisha Abudu hoppas att staden satsar på att förbättra gemenskapen bland barn och unga.

– Det kunde göras ännu större satsningar på gratis hobby- och fritidsverksamhet, och man kunde informera bättre om dessa möjligheter. Dessutom kunde staden satsa på tätare samarbete med föräldrar som har invandrarbakgrund, och se till att detta samarbete är flerspråkigt, säger Abudu.