Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu ska den som köper alkohol på nätet vara på sin vakt: En del försäljare försöker vältra över skatterna på köparen

Uppdaterad 12.01.2023 11:40.
Tulltjänstemän granskar en last med bruna lådor i en lastbil.
Bildtext Sjötullens inspektörer synar försändelser i Västra Hamnen i januari 2020.
Bild: YLE

Coronatiden fick nätbeställningarna av alkohol att öka kraftigt. Finländarna köpte 33 miljoner liter alkoholhaltiga drycker via utländska webbutiker år 2021.

Tullen och skattemyndigheten har sedan slutet av fjolåret utfört intensifierad granskning av alkoholförsändelser från webbutiker.

Syftet med den skärpta övervakningen är att punktskatten för alkoholen ska betalas i Finland. Som läget är just nu förblir skatterna så gott som obetalda.

Skatteförvaltningen beräknar att Finland mister skatteintäkter på upp till 80–100 miljoner euro om året. Skatteförvaltningen bedömer att punktskatt betalades på endast omkring en procent av alla alkoholdrycker som beställdes via nätet.

Sami Rakshit, direktör för Tullens övervakningsenhet, säger att mängden alkoholförsändelser minskade när den intensifierade bevakningen inleddes.

– Utgående från våra iakttagelser har volymerna minskat rejält. Den största överraskningen i sammanhanget är att volymminskningen varit så här kraftig, säger Rakshit.

Tullens övervakningsdirektör Sami Rakshit står bredvid en blå skärm där det står Tulli, tull, customs.
Bildtext Övervakningsdirektör Sami Rakshit säger att en del nätbutiker ändrat på sina verksamhetssätt i och med intensivövervakningen. Rekommendationer eller länkar till någon viss transportfirma har avlägsnats från sidorna. Det kan flytta över ansvaret för skattebetalningen från säljaren till köparen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Tullen säger sig ha stoppat 81 500 liter alkohol som köpts i nätbutiker under den skärpta bevakningens två första månader.

Det samlades in uppgifter om de enskilda försändelsernas innehåll, det vill säga vilket slags och vilka mängder alkohol det var frågan om, till Skatteförvaltningen för vidare skatteutredning. En försändelse kan omfatta hundratals beställningar.

Enligt Rakshit har det inte alltid varit enkelt att identifiera den rätta försäljaren och köparen. Görs det försök att dölja dessa uppgifter när man är medveten om den skärpta bevakningen?

– Det går att skönja ett dylikt fenomen. I första hand görs det försök att försvåra identifieringen av försäljaren.

Merparten av alkoholleveranserna fortsatte sin färd till köparen efter Skatteförvaltningens granskning. Om den skattepliktiga är en privatperson kan skattemyndigheten skicka ett beskattningsbeslut om obetalda punktskatter retroaktivt.

Skatteförvaltningen har för sin del konfiskerat över 18 000 liter alkoholdrycker vilkas punktskatter borde ha betalats av försäljaren, men som inte anmälts eller där säkerhetsavgifter inte betalats.

Webbutiker försöker flytta över skatteansvaret på köparen

Enligt myndigheternas observationer har en del webbutiker med verksamhet utomlands ändrat på sitt verksamhetssätt på grund av den skärpta övervakningen i Finland.

Tidigare gick det att köpa transport för de köpta produkterna via nätsidorna, alternativt rekommenderade försäljaren en viss transportfirma i samband med beställningen.

Nu har hänvisningarna till transportören tagits bort ur beställningsprocessen. Det kan leda till att ansvaret för punktskatter förflyttas till köparen.

– Köparen anordnar självständigt transporten av produkterna och säljaren strävar efter att hålla sig utanför det hela. Och undkommer på det sättet ansvaret för skatterna, säger Rakshit.

Finländska myndigheter har tolkat saken som så att om det säljande företaget hjälper samman kunden och transportören är försäljaren skattskyldig. I övriga fall borde köparen betala skatterna.

Det är fråga om skillnaderna mellan distansköp och distansförsäljning. Vid distansköp ansvarar köparen för betalningen av skatt på den köpta alkoholen. Vid distansförsäljning är webbutiken skattskyldig.

Coronatiden fick nätbeställningarna på alkohol att öka kraftigt. Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL köpte finländare 33 miljoner liter alkohol via utländska webbutiker år 2021. Det var en ökning med en tredjedel jämfört med 2020.

Resandet upphörde i och med coronarestriktionerna, vilket samtidigt innebar att reseinförseln av alkoholhaltiga drycker, exempelvis från Estland, sinade.

Nätuppköpen står för närvarande för cirka sex procent av finländarnas helhetskonsumtion av alkohol.

Tullen och Skatteförvaltningen har beviljats tre miljoner euro som extrafinansiering för den skärpta bevakningen av alkoholinköp via nätet. Den intensifierade övervakningen pågår till slutet av året.

Övervakningsdirektör Sami Rakshit säger att det inte är ändamålsenligt att hela året övervaka handeln med samma intensitet som i november-december 2022, men konstaterar att den skärpta bevakningen fortsätter fortfarande.

Du kan kommentera artikeln fram till klockan 22 torsdagen den 12 januari.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel Verkosta alkoholia ostavan kannattaa olla nyt tarkkana: osa myyjistä yrittää vierittää verojen maksun tilaajalle av Terhi Toivonen.

Diskussion om artikeln