Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Granskning: Liten krets förberedde uppsägning av kommundirektören i Kyrkslätt – politiker talar om systematiska attacker mot direktören

Kyrkslätts tidigare kommundirektör och kommunhuset.
Bildtext Kommundirektör Tarmo Aarnio avgick i december 2022. Han har varit kommundirektör sedan år 2000.
Bild: Yle

Kommundirektören i Kyrkslätt avgick i december på grund av förtroendebrist. Svenska Yles granskning visar att det i bakgrunden finns spänningar mellan kommundirektören och långvariga styrelseledamöter. Men inga tydliga skäl till förtroendebristen.

Processen som ledde till att Kyrkslätts långvariga kommundirektör Tarmo Aarnio sade upp sig inleddes under hösten.

Enligt uppgifter till Svenska Yle ska kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml) den 11 oktober ha skickat ett mejl till kommunstyrelsens vice ordförande där budskapet är att uppsägningens betänketid har inletts.

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande ska också i det här skedet ha känt till processen.

Enligt Haapaniemi har betänketiden för uppsägningen inte inletts den 11 oktober. Han säger däremot att han vid dessa tider skickat direktörsavtalet till vice ordförandena eftersom de då har diskuterat hur processen ska gå till.

Mer om det här omtalade avtalet senare.

Kommer som en överraskning

Uppsägningen hålls inom en liten krets som håller möten med kommundirektören under hösten. I praktiken deltar Haapaniemi och vice ordförandena Tony Björk (SFP) och Piia Aallonharja (Sannf).

Övriga kommunstyrelsen hålls utanför och kommundirektörens avgång kommer som en överraskning för vissa när det blir offentligt i december.

Svenska Yle har talat med sammanlagt 11 ledande politiker som undantagsvis är anonymiserade för att de lättare ska kunna uttala sig fritt om ämnet.

Fotokollage med en närbild på en man och en bild på Kyrkslätts kommunhus.

Kyrkslätts kommundirektör säger upp sig på grund av förtroendebrist: ”Då förtroendet brister blir situationen ohållbar”

Tarmo Aarnio har varit kommundirektör i Kyrkslätt i mer än 20 år. Nu begär han avsked.

”Dialogen mellan Aarnio och Haapaniemi inte den bästa möjliga”

Tecknen om att allt inte stått rätt till i kommunhuset har varit synliga redan tidigare.

I mars 2022 skriver fullmäktiges andra vice ordförande Aku Leijala (moderat höger) en insändare i Kirkkonummen Sanomat med rubriken ”Kommundirektörens ställning ska omprövas”. Han skriver att dialogen mellan Aarnio och Haapaniemi inte är den bästa möjliga.

I insändaren exemplifieras det här med valet av ny personaldirektör hösten 2021.

Den person som Aarnio och andra direktörer i kommunen föreslog dög inte åt Haapaniemi.

Han tog därför ärendet till kommunstyrelsen och krävde att ansökningstiden förlängs. Omröstningen i kommunstyrelsen slutade 6-6 men Haapaniemis röst avgjorde. Därefter lämnade kommundirektör Aarnio avvikande mening till beslutet, vilket är ovanligt.

Senare väljs en annan person till personaldirektör.

Ledamöter vill utreda osakligt beteende

Under våren 2021 när kommunstyrelsen behandlade förra årets personalberättelse ville fem ledamöter att det görs en utredning om när beslutsfattare uppträtt osakligt mot kommunens tjänstemän. Men förslaget röstades ner med stöd av bland annat styrelseordförande Haapaniemi.

De Gröna gör lite senare en fullmäktigemotion med krav på att frågan utreds och att ett åtgärdsprogram skapas. Motionen får stöd av enstaka ledamöter i andra partier.

I motionen lyfts också fram att omsättningen bland personalen varit oroväckande stor och att flera sektorer rapporterat om rekryteringsproblem.

Det här visar på spänningarna i kommunhuset och kan vara en faktor i att Tarmo Aarnio säger upp sig.

En futuristisk grå byggnad. I förgrunden en bilväg.
Bildtext Spänningar i kommunhuset kan vara en faktor i att Tarmo Aarnio sade upp sig.

Avtal förbjuder att gå in på orsaker

När Svenska Yle ringer runt till personer med insyn blir det klart att frågan är känslig. Med hänvisning till direktörsavtalet vill få gå in på orsakerna bakom misstroendet mot Aarnio.

Enligt direktörsavtalet ska båda parter efter att tjänsteförhållandet avslutats avhålla sig från att kritisera varandra. Istället ska parterna med sitt beteende främja en positiv bild av arbetsgivaren.

”Tror att kommundirektören känt att han inte haft tillräckligt med spelrum”

En politiker säger att kommundirektören utsatts för systematiska attacker i offentligheten under det senaste halvåret och att det till slut ledde till hans avgång.

Politikern tror att relationen och personkemin mellan förtroendevalda och kommundirektören är orsaken till att det gick så här. Haapaniemi pekas särskilt ut.

En annan säger att samarbetet inte har fungerat mellan kommundirektören och vissa ledamöter som suttit länge i kommunstyrelsen. Ledamöterna representerar olika partier.

– Jag tror att kommundirektören känt att han inte haft tillräckligt med spelrum. Man kan ju bli frustrerad om man bara är en mannekäng utan möjligheter att göra något. Det måste ha varit svårt för Aarnio att jobba ensam mot de här långvariga ledamöterna.

Ingen enskild händelse

Det ska ändå inte finnas någon enskild händelse som ledde till att politikerna saknar förtroende för kommundirektören. Han ska inte ha begått tjänstefel.

– Vissa ärenden kunde kanske ha förts vidare med fastare hand men generellt handlar det om en helhetsbedömning, säger en politiker.

Det måste ha varit svårt för Aarnio att jobba ensam mot de här långvariga ledamöterna

Under samtalen lyfts fram att Aarnio suttit länge på posten och att han har gjort det bra men att det nu är dags för något nytt.

Han har varit kommundirektör sedan år 2000.

”Man kan titta på hur dynamiska grannkommunernas kommundirektörer är”

En sak som några lyfter fram är att Aarnio inte har varit tillräckligt aktiv när det gäller att marknadsföra kommunen.

I jämförelse med grannkommunerna framstår Kyrkslätt som förlorare och utvecklingen sägs ha stannat.

– Man kan titta på hur dynamiska grannkommunernas kommundirektörer är när det gäller att visa upp sig offentligt. Kyrkslätt är i det här fallet ett grått område fastän kommunen är en av de mest välmående och rikaste kommunerna i Finland, säger en politiker.

– Vissa funderar på att flytta från Kyrkslätt till Ingå eftersom där verkar vara bättre stämning. Vi politiker ska förstås ingripa om något inte fungerar men vi har inte det operativa ansvaret utan det har kommundirektören, säger en annan politiker.

Timo Haapaniemi är ordförande för kommunstyrelsen i Kyrkslätt.
Bildtext Timo Haapaniemi.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

”Orsakerna är oklara för mig”

Rundringningen till politiker ger inte några tydliga och klara svar på vad förtroendebristen beror på. Svaren varierar beroende på vem man frågar.

En politiker tror till och med att Aarnio själv ville avgå.

– Det är inte fråga om ett drev riktat mot kommundirektören.

Aarnio sa ändå själv till Länsiväylä att han hoppades att det hela hade slutat på annat sätt.

Det är onödigt att kommentera eftersom det inte finns något att kommentera

Hemlighetsmakeriet kring vad som ligger bakom förtroendebristen får kritik.

– Orsakerna är oklara för mig. Jag har inte information om vad som ledde till hela uppsägningsprocessen förutom att vissa varit missnöjda med kommundirektören, säger en politiker.

”Onödigt att försöka skapa någon dramatik kring detta”

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml) har på grund av sin position en central roll i processen.

Men han vill inte gå in på några som helst detaljer och vill inte beskriva sin egen roll i händelserna som fick kommundirektören att avgå.

– Det är inte dramatiskt och därför är det onödigt att försöka skapa någon dramatik kring detta. Det är onödigt att kommentera eftersom det inte finns något att kommentera, säger Haapaniemi och hänvisar igen till direktörsavtalet.

Hur kommenterar du då att du och kommundirektörens samarbete enligt vissa inte har fungerat?

– Jag har själv varit med och välja honom till kommundirektör och har samarbetat med honom i åratal. Om någon anser att vårt samarbete inte fungerat är det personens egen åsikt. Vi har haft ett sakligt samarbete, säger Haapaniemi.

Kommundirektör Tarmo Aarnio vill inte kommentera händelserna för Svenska Yle utan meddelar per mejl att för hans del är ärendet avslutat.

Uppsägningen kommer att behandlas som ett anmälningsärende i kommunfullmäktige i januari.

Fotokollage med en närbild på en man och en bild på Kyrkslätts kommunhus.

Kyrkslätts politiska ledning tiger om Aarnios uppsägning – expert: ”Ovanligt att en så långvarig kommundirektör säger upp sig så här”

Kyrkslätts styrelseordförande Timo Haapaniemi (Saml) vill inte säga vad som ligger bakom Aarnios avgång. Enligt kommunforskaren Siv Sandberg är metoden vanlig. Det här fallet är ändå ovanligt.

Diskussion om artikeln