Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Freyr Battery reserverar en tomt för en katodmaterialfabrik på Gigavasa-området

Uppdaterad 12.01.2023 16:25.
Skiss av Gigavasa-området.
Bildtext Vasa har i många år jobbat för att få en batterimaterialfabrik till staden.
Bild: Kind Company

Norska Freyr Battery tar över tomten som blev ledig när Johnson Matthey drog sig ur sitt batterimaterialprojekt. Sedan tidigare har Freyr reserverat en tomt för en battericellfabrik på Gigavasa-området.

Den norska batteritillverkaren Freyr Battery har reserverat en andra tomt på batterifabriksområdet i Vasa, det så kallade Gigavasa-området.

Det handlar om tomt nummer 16, det vill säga samma tomt som tidigare var reserverad av brittiska Johnson Matthey. Den blev ledig när Johnson Matthey beslöt att sälja sin batterimaterialaffärsverksamhet i november 2021.

Tomten som är cirka 51 hektar stor ska användas för att anlägga en katodmaterialfabrik. I augusti 2021 reserverade Freyr en 90 hektar stor tomt för en battericellsfabrik på Gigavasa-området.

– Planen med området har hela tiden varit att vi ska ha flera olika aktörer inom värdekedjan. Det minskar på transporterna och vi får en hållbar helhetsproduktion av batterier, så det är en jättefin nyhet, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.
Bildtext Framtiden för batterifrabriksområdet ser ljus ut enligt stadsdirektör Tomas Häyry.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Häyry tror att den här andra tomtreserveringen ökar chanserna för att Freyr faktiskt etablerar sig i Vasa. Samtidigt växer även intresset för området som helhet i och med att det finns planer på att producera såväl anod- och katodmaterial som battericeller.

Utöver de här behövs ändå en hel del andra aktörer för att kedjan ska bli fullständig.

– Till exempel en prekursorfabrik har vi inte där, men det finns flera prekursorfabriker i Finland redan och fler är på kommande, så på det sättet har vi en bra ställning, säger Häyry.

Också planerna på en anodmaterialfabrik går framåt

Freyrs tomtreservering godkändes av Vasa stadsstyrelse i början av november, men saken har inte offentliggjorts förrän nu. Hur tidtabellen ser ut framöver vill Häyry inte uttala sig om.

Däremot antyder han att det kan dyka upp nyheter i fråga om Epsilon Advanced Materials planer på en anodmaterialfabrik inom kort.

– Det går framåt enligt planerna och jag tror att vi kommer att få liknande nyheter gällande den tomten under våren.

Epsilon Advanced Materials ingick ett intentionsavtal med Vasa stad tillsammans med Grafintec i början av 2022. Under våren hävde företagen sitt samarbetsavtal, och i oktober ingick Epsilon Advanced Materials ett nytt intentionsavtal med staden tillsammans med Finlands Malmförädling.

Artikeln är uppdaterad med stadsdirektör Tomas Häyrys kommentarer 12.1.2023 klockan 16.25.

Diskussion om artikeln