Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Våra vatten tar lätt skada vid husbygge – reglerna i Raseborg nu tydligare och ska följas

Ojalan työmaalla on kerääntynyt hulevesiä isoksi lammikoksi työmaan reunalle
Bildtext Smuts och damm rinner lätt ner med dagvattnet då man bygger.
Bild: Mari Vesanummi / Yle

Såväl stora som små byggprojekt kan belasta våra vatten. Vid miljöbyrån i Raseborg har man märkt att många inte vet hur dagvattnet beaktas då man bygger eller river. Därför har byrån gjort en bilaga med tydligare regler för hur man ska gå till väga.

Det finns en hel del att tänka på om du ska bygga hus – tomt och detaljplan, planlösning, isolering, vattenförsörjning, elsystem – listan är lång, men en sak som många kanske inte tänker på är belastningen på miljön och särskilt dagvattnet.

Nu har miljöbyrån utarbetat en bilaga för alla som ska bygga, eller riva, kring vad de ska tänka på.

Miljöinspektören Monica Österblad säger att det gäller att vara uppmärksam på vattendrag som finns i närheten. Även små diken kan innebära risker.

– Ett dike leder alltid någonstans. Det kan till exempel leda ut till en bäck som leder vidare till en skyddad vik, förklarar Österblad.

Även om vattendraget är på ett längre avstånd finns det risk för belastning.

– Det beror på mängden vatten och växtlighet och hur terrängen ser ut. Det kan vara en halv kilometer ifrån – men forsar det jättemycket vatten är avståndet inte tillräckligt, även om det finns växtlighet, berättar hon.

Kvinna med ljust kort hår och glasögon blickar åt sidan.
Bildtext Miljöinspektör Monica Österblad ställer upp med råd till husbyggare.
Bild: Nicole hjelt / Yle

Damm, slam och sprutbetong är exempel på sådant man ska se upp med då man bygger. Rinner det ut i vattendragen mår de dåligt och därför gäller det att vara medveten om hur man kan förhindra det.

– Finns det ett dike på tomten ska man fundera på om det går att undvika att köra igenom det.

Bor man i tätort finns det även en risk för att dagvattensystemet, alltså gatubrunnarna, stockas.

Alla byggprojekt som påverkar ytvatten ska beakta de nya reglerna. De gäller bland annat hus- och markbyggen, rivningar och saneringar, sprängning och bergsborrning.

Kom ihåg att skydda vattendragen då du bygger – Raseborg har tydliga regler

7:34

Att tänka på innan man börjar bygga

  • Finns det risk att slam eller andra skadliga ämnen spolas ut från området?

  • Finns det känsliga vattendrag eller annan känslig natur som kan ta skada?

  • Finns det dagvattensystem eller diken som kan stockas?

    Om risken finns bör man göra upp en plan. Hur man går till väga för att skydda vattnet beror på om det rinner genom området eller uppstår på plats. En möjlig åtgärd kan vara till exempel skyddande växter eller en sedimenteringsbassäng. Det kan även finnas behov att skydda dagvattenbrunnar. En torr överfart till och från området kan också vara en lösning.

    Källa: Raseborgs stad

Österblad säger att det inte bara är privatpersoner som inte nödvändigtvis vet vilka regler som gäller när det kommer till vattenskydd. Också stora aktörer kan göra felbedömningar. Det märkte man till exempel under bygget av korsningen i Läpp då smutsigt vatten rann ut i Läppträsket.

Ett ljus tändes

För att underlätta vattenskyddet under byggarbeten finns nu uppdaterade anvisningar att ladda ner på stadens webbplats. Där finns också en länk till en guiden Työmaavesien laadunhallinta haltuun (fritt översatt: Ta kontroll över vattnet på byggplatser) som yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu gjort.

I den presenteras praktiska lösningar för kommunala tjänstemän och byggare gällande hanteringen av dagvatten i byggprojekt.

Guiden finns endast på finska, men Österblad berättar att det var den, och en utbildning där projektet presenterades, som tände ett ljus angående hur staden ska nå ut med informationen kring dagvatten och byggen.

– Innan det hade vi länge grubblat kring hur vi ska hantera sådana här fall. Vi saknade exempelvis gränsvärden för att bedöma riskerna för skador, konstaterar hon.

Österblad säger att också samhällstekniska sektorn på staden tog emot bilagan med öppna armar. Vad gäller privatpersoner försäkrar Monica Österblad att de ställer sig till förfogande om det är något man undrar över.

– Vi hjälper gärna till och berättar vilken kunskap som finns. Råd kan man få från oss.

Diskussion om artikeln