Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppföljning visar att Yles verksamhet följer den nya lagen

Närbild av en ipad där man ser Yle.fi.
Bildtext En stor del av Yles innehåll på nätet innehåller audiovisuella element.
Bild: Laura Mainiemi / Yle

Den reviderade lagen om Yles verksamhet trädde i kraft i augusti 2022. Enligt den ska innehållstjänsterna i huvudsak vara inriktade på rörlig bild eller ljud.

Under fem månaders tid från det att lagen trädde i kraft (från den 1 augusti fram till den 31 december) följde Yle systematiskt upp bolagets publikationsverksamhet.

Under uppföljningsperioden utgjorde andelen textinnehåll cirka två procent av Yles totala innehållsproduktion. Majoriteten av Yles webbartiklar har antingen haft en direkt länk till video- eller audioinnehåll eller behandlat ett ämne som också behandlats i de formaten även om det inte funnits en direkt länk.

Svenska Yles ansvariga chefredaktör Johanna Törn-Mangs säger att även om bolaget satsar stort på det audiovisuella, behövs även rent textinnehåll för att Yle ska kunna uppfylla sin lagstadgade uppgift. Hon ser det som viktigt att lagen innehåller en skrivning om den punkten.

– Texterna är en förutsättning för att vårt innehåll ska vara tillgängligt för alla och för att vi ska kunna betjäna alla på lika villkor, säger Törn-Mangs.

Yle-lagen och mycket annat Yle-relaterat kommer att diskuteras i Yle Vega kväll 25.1 klockan 17.30.