Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hunduppfödare kritiserar det nya registret för hundar: ”Det kommer inte åt problemet med valpfabriker”

Uppdaterad 23.01.2023 06:53.

Under det här året måste alla hundar i Finland införas i ett nytt register. Meningen är att komma åt valpfabriker och misskötsel, men frågan är om systemet kommer att fungera.

Hanna Räty har många års erfarenhet av att föda upp hundar på sin kennel i Ingå. För henne hör det till rutinerna att förse hundarna med ett mikrochipp och registrera dem hos Finska Kennelklubben.

Från och med årsskiftet finns det ett nytt register som upprätthålls av Livsmedelsverket. Alla hundar i Finland ska inom år 2023 föras in i registret och förses med ett mikrochipp där deras identitetsuppgifter finns.

Fakta om Livsmedelsverkets hundregister

I princip tycker Hanna Räty att det är en bra sak att alla hundar är registrerade. Om hunden till exempel rymmer är det lättare att hitta ägaren om hunden har ett mikrochipp.

– Det är en säkerhet för hundägaren eftersom det framkommer vems hund det är och då kan ingen ta den, säger hon.

Valpar på en snöhög. Valparna är av rasen Parson Russell terrier.
Bildtext Hanna Räty har lång erfarenhet av att föda upp hundar.
Bild: Minna Almark

Idén med det nya registret och kravet på id-märkning är att förhindra så kallade valpfabriker, illegal import av hundar och att hundar blir övergivna.

Men Hanna Räty är skeptisk till att det här kommer att lyckas.

– De flesta hundar från valpfabriker kommer från utlandet och vi kan ju inte kontrollera vad som händer utanför Finlands gränser.

Ett sätt att motarbeta valpfabriker är att inte köpa hundar som inte har mikrochipp

Kirsi Vehkakoski, utvecklingsexpert på Livsmedelsverket

Utvecklingsexperten Kirsi Vehkakoski på Livsmedelsverket säger att man med hjälp av registret försöker förhindra att hundar förs olagligt in i landet.

– Hundarna måste ha mikrochipp då de hämtas till Finland. Och den nya förordningen innebär att den som för in hunden i landet ska anmäla hunden till det nya registret innan hunden förs till sin nya ägare.

Vehkakoski tror att man med hjälp av registret snabbare kan komma åt dem som hämtar hundar från valpfabriker, men hon påpekar att det är frågan om ett långsiktigt arbete och inget som kommer att hända med detsamma.

– Ett sätt att motarbeta valpfabriker är att inte köpa hundar som inte har mikrochipp och som inte är registrerade.

”Det får inte bli ett hinder att besöka veterinär”

Det finns uppskattningsvis 700 000 hundar i Finland. Av dem har ungefär en halv miljon ett mikrochipp med id-uppgifter.

Det betyder att runt 200 000 hundar ska införas i registret och få id-handlingar under det här året. Men Hanna Räty är rädd för att det kravet kan leda till att en del hundägare försöker undvika veterinärbesök.

– De som har hundar utan chipp efter årets slut kanske inte för hundarna till veterinärvård eftersom de är rädda för att bli anmälda.

Det finns viktigare saker i vårt samhälle som borde kontrolleras än om hundar är chippade eller inte

Hanna Räty, hunduppfödare

Kirsi Vehkakoski hoppas verkligen att hundägarna inte låter bli att besöka veterinären om hunden inte har mikrochipp och inte är registrerad.

– Privata veterinärer har inte övervakningsskyldighet, men de kommer säkert att säga att det är bra att registrera hunden. Det här får inte bli ett hinder att besöka veterinär, enligt djurskyddslagen ska djur få den vård de behöver.

En kvinna med en valp i famnen. Valpen slickar henne i ansiktet.
Bildtext Hanna Räty tillsammans med valpen Happy, som är en Parson russell terrier.
Bild: Minna Almark

Å andra sidan tror Hanna Räty inte att det finns resurser att kontrollera om hundar har ett mikrochipp eller inte.

– Det finns nog viktigare saker i vårt samhälle som borde kontrolleras än om hundar är chippade eller inte. Det är kanske inte så vettigt att använda statens resurser på det.

Veterinärer och tullen håller koll

Det är bland annat kommunernas tillsynsveterinärer, kommunala veterinärer och länsveterinärer vid Regionförvaltningsverket som kontrollerar att reglerna följs.

Tullen är inblandad då hundarna förs över landsgränsen.

Veterinärer måste ingripa då de märker att hundar inte har mikrochipp eller är registrerade. Men i början läggs fokus på rådgivning och vägledning, uppger Livsmedelsverket.

Om det inte hjälper så kan myndigheten till sist hota med vite enligt lagen om identifiering och registrering av djur. Det också leda till att hundägaren blir tvungen att betala en straffavgift för att man inte uppfyllt sin plikt.

Oklart när registret öppnar

För tillfället går det ändå inte att registrera sin hund i det nya registret.

– Applikationsutvecklaren lyckades inte få i gång e-tjänsten till årsskiftet, säger utvecklingsexperten Kirsi Vehkakoski på Livsmedelsverket.

Det är ännu oklart när registret öppnar.

– Vi vill att det ska fungera ordentligt och väntar på en exakt tidtabell av utvecklaren.

”En onödig extra kostnad”

För Hanna Rätys egen del innebär det nya registret att hon nu måste registrera sina hundar två gånger: först hos Kennelklubben och sedan hos Livsmedelsverket.

Hon hade hoppats att de här två registren hade kunnat kommunicera på något sätt, så att hon inte skulle behöva göra dubbelt arbete.

Livsmedelsverket undersökte om det skulle ha varit möjligt att överföra de uppgifter som finns om hundar i Finska Kennelklubben till det nya registret.

Det var ändå inte möjligt på grund av dataskyddsförordningen GDPR med stränga förordningar om hur personuppgifter ska behandlas.

– Då skulle Finska Kennelklubben och varje medlem ha varit tvungna att godkänna att deras uppgifter överförs till det nya registret. Det skulle ha inneburit mycket arbete, säger Kirsi Vehkakoski.

Två hundar står på en snöhög som drar i en leksak åt varsitt håll.
Bildtext Hanna Räty brukar chippa sina hundar när de är runt sju veckor gamla.
Bild: Minna Almark

Jord- och skogsbruksministeriet har nu slagit fast att det kostar tio euro om hunden registreras elektroniskt och 19 euro om det görs per e-post eller via ett pappersformulär.

Det kostar inget att anmäla att hunden dött eller har fått en ny ägare.

Det är en veterinär som förser hunden med ett mikrochipp och kostnaderna beror på vad hen tar för servicen.

Hanna Räty tycker att myndigheterna hade kunnat vänta med de nya förordningarna tills världsläget har lugnat ner sig.

– Det känns konstigt att lägga mera kostnader på människor just nu. Vi har höga elkostnader, ett krig och det har nyss varit en covid-epidemi. Många människor har det tungt just nu.

Diskussion om artikeln