Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Se upp för nya trafikarrangemang i korsningen av Slottsgatan och Auragatan i Åbo – nu har alla fotgängare inte längre grönt ljus samtidigt

Ett ljusorange, prydligt stenhus.
Bildtext Trafikljusarrangemangen i korsningen mellan Slottsgatan och Auragatan har återgått till de arrangemang som gällde före Salutorget i Åbo började renoveras.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Denna vecka återgick trafikljusen i korsningen av Slottsgatan och Auragatan i Åbo centrum till de arrangemang, som gällde före Salutorget började renoveras. Det här har orsakat en del förvirring och farliga situationer.

För den som rör sig i korsningen av Slottsgatan och Auragatan gäller det att kolla extra noga på trafikljusen. Nu är det inte längre möjligt för fotgängare att ta sig tvärs över korsningen, eftersom trafikarrangemangen har förändrats.

När Yle Åboland följde med trafiken i korsningen på torsdagsförmiddagen följde de flesta fotgängare trafikljusen, men en del tänkte gå tvärs över korsningen av gammal vana och fick snabbt väja för bilar och bussar.

Enligt Åbo stads trafikplaneringschef Maija Norava trädde förändringen i kraft denna vecka. Hon medger att informationsgången inte har fungerat som den ska.

– Det har gått lite snett i informationsgången. Vi hann genomföra förändringarna i korsningen innan vi fick ut informationen. Ett pressmeddelande om förändringen är under arbete och kommer att skickas ut så fort som möjligt, säger Maija Norava.

Då Salutorget renoverades fungerade trafikljusen i korsningen så, att alla fotgängare hade grönt ljus samtidigt. Därför var det möjligt att gå tvärs över korsningen.

Nu fungerar trafikljusen i korsningen så, att ljuset är grönt för fotgängarna i tur och ordning. Alltså då ljuset är grönt för den som korsar Auragatan, så lyser det rött för den som vill ta sig över Slottsgatan.

– Arrangemangen med trafikljusen var annorlunda då Salutorget renoverades. Nu när busstrafiken har flyttat tillbaka till torget så är det också dags för trafikljusen att återgå till det som gällde före renoveringen, säger Norava.

Bussarna flyttade tillbaka till torget i slutet av oktober i fjol. Varför ändras trafikljusen först nu?

– Orsaken är olika vägarbeten och asfalteringar, som pågick i Åbo centrum ännu efter att busstrafiken återgick till det normala. Vi ville vänta på att situationen normaliseras så mycket som möjligt, innan vi genomförde förändringen, säger Norava.

En skyddsväg med grönt ljus och en gul buss i bakgrunden.
Bildtext Nu har alla fotgängare inte längre grönt ljus samtidigt i korsningen.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

På eget ansvar att vara uppmärksam om förändringar i trafiken

Orsaken till att alla fotgängare hade grönt ljus samtidigt i korsningen under den tid som Salutorget renoverades, var dels trafiksäkerheten och dels att busstrafiken koncentrerades till Slottsgatan.

– Största delen av bussarna kom längs Slottsgatan från stadsbiblioteket och svängde sedan till vänster till Auragatan. Ifall fotgängarna skulle ha haft grönt ljus över Auragatan samtidigt, så skulle knappt några bussar alls ha kunnat svänga till vänster i korsningen. Därför hade fotgängare och fordon separata gröna ljus, säger Norava.

Enligt Norava skulle de här arrangemangen inte vara ändamålsenliga nu, när största delen av busstrafiken har koncentrerats till korsningen mellan Eriksgatan och Auragatan.

– Separata trafikljus för fotgängare och fordon resulterar i långa väntetider. Då väljer en del fotgängare att gå mot rött ljus och då skrotas ju hela poängen med trafikljusen, säger Norava.

Trafikplaneringen vid Åbo stad har hittills inte fått någon respons gällande förändringarna.

– Det är sist och slutligen på invånarnas eget ansvar att hålla koll på trafiken och förändringarna, oberoende av om det gäller nya trafikmärken, vägmarkeringar eller trafikljus. Jag förstår att det kan orsaka förvirring när trafikljusen plötsligt förändras när man hunnit bli van vid något så länge. Trots att trafikarrangemangen i Åbo centrum i sig har förändrats med jämna mellanrum på grund av torgbygget, säger Norava.

Diskussion om artikeln