Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hurdan tillgång till Wilma kan skolkuratorer och hälsovårdare få? Tolkningarna går isär i de östnyländska kommunerna

En skärm där webbplatsen för portalen Wilma för skolorna i Borgå syns.
Bildtext I Borgå har man gått in för att elevvårdspersonalen tillsvidare har begränsad tillgång till Wilma. Lovisa ser ut att göra på samma sätt.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Vårdens övergång till välfärdsområden har skapat problem när det gäller användningen av skolsystemet Wilma. I östra Nyland har elevvårdspersonal på vissa håll tillgång till Wilma, medan personal på andra håll inte har det.

Tidigare har skolkuratorer, hälsovårdare och andra i elevvårdspersonalen kunnat använda Wilma-systemet och komma åt information om till exempel elevers frånvaro eller vårdnadshavares kontaktuppgifter. Wilma har också använts som en kommunikationskanal mellan olika parter i skolvärlden.

Nu har elevvårdspersonalen bytt arbetsgivare och jobbar inte längre för kommunen, utan för välfärdsområdet. Det har orsakat problem och huvudbry, eftersom sådan här data om eleverna enligt lagen inte så där bara kan delas vidare från en organisation till en annan.

Problemet gäller inte bara i Östnyland utan också på andra håll i landet.

En lokal utmaning är att tolkningen kring vilken information en kommun kan dela med sig utan att bryta mot lagen är olika hos de kommuner som hör till Östra Nylands välfärdsområde.

I Borgå ges elevvårdspersonalen en viss rätt att använda Wilma medan kollegorna i Lappträsk och Sibbo än så länge inte fått tillgång till systemet.

Välfärdsområdet kan inte kräva att kommunerna ger elevvårdspersonalen tillgång till Wilma. Från välfärdsområdets sida skulle man ändå gärna se att kommunerna kommer fram till en gemensam, välfungerande lösning, säger Ilona Koskenniemi som är ansvarsområdesdirektör för välfärdsområdets familje- och socialtjänster.

Enligt Utbildningsstyrelsen kan elevvårdspersonalen behålla sina rättigheter till Wilma ifall personerna har rätt att behandla sådana uppgifter och man kan försäkra sig om att systemet är lagenligt uppbyggt.

Tillfällig lösning i väntan på ny modell

Målet är att en gemensam, östnyländsk modell för Wilma-användningen utarbetas under våren, berättar bildningsdirektören i Borgå, Sari Gustafsson.

Det är frågan om ett bredare avtal där det framgår vem som får använda uppgifter från Wilma, i vilka situationer informationen får användas och på vilket sätt den får behandlas.

Fram tills dess har Borgå gått in för en tillfällig lösning. Lösningen är kanske den mest liberala i regionen, säger Gustafsson.

Det betyder i praktiken att skolkuratorerna och annan elevvårdspersonal i Borgå har tillgång till kontaktuppgifter i Wilma. De kan också kommunicera med lärare via systemet.

Enligt Gustafsson har stadens jurister kollat upp att delningen av den här typens information inte bryter mot lagen.

– Vi kan inte ge dem tillgång till allt så som tidigare, men vi kommer att definiera processerna, rollerna och profilerna under vårens lopp, säger hon.

Lappträsk och Sibbo avvaktar

I Lappträsk är tolkningen av lagen en annan än i Borgå, bekräftar Pia Kokko som är direktör för bildning och välfärd.

Kommunen tolkar lagen som så att den inte kan ge användarrättigheter till elevvårdspersonalen innan det finns ett avtal om vilka uppgifter som lämnas ut och till vem.

Inte heller i Sibbo kan elevvårdspersonalen använda Wilma just nu. Sibbo har ännu ingen utstakad linje för hur man tänker i frågan och hur man ska göra klarnar inom den närmaste framtiden, tidigast om en vecka, skriver bildningsdirektör Jukka Pietinen i ett textmeddelande.

I Lovisa beskriver utbildningschef Timo Tenhunen situationen som en villervalla, där det är svårt att veta vad som är rätt.

Exakt hurdan modell staden går in för är ännu oklart men Tenhunen säger att staden inte kommer att utesluta elevvårdspersonalen helt från Wilma. Lösningen blir troligen att användningen begränsas så att personalen inte ser alla elevuppgifter i Wilma, så som i Borgå.

Diskussion om artikeln