Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Pentagon gjorde 366 ufo-observationer på mindre än två år – nästan hälften oförklarliga

Oidentifierat flygande objekt fotograferat av en pilot i den amerikanska flottan.
Bildtext En stillbild från det så kallade Gimbal-filmklippet Pentagon har publicerat. Klippet visar ett okänt flygande föremål som en av flottans marin-flygare har fångat på film.
Bild: Pentagon

I en färsk rapport av USA:s underrättelsetjänst saknar nästan hälften av observationerna en förklaring. Vissa observerade objekt sägs besitta “märkliga flygegenskaper och andra förmågor”.

Rapporten, sammansatt av den amerikanska underrättelsechefens kontor ODNI, är ett sammandrag av totalt 366 ufo-observationer som har gjorts inom framför allt den amerikanska armén sedan år 2021.

Lite fler än hälften av observationerna är runda objekt som har antagits vara drönare. Ifall man ansåg att objekten hade en naturlig förklaring lät underrättelsemyndigheten bli att utreda observationerna närmare.

Myndigheten fäste i stället mera uppmärksamhet vid de observationer som inte kunde förklaras ens efter att de hade undersökts närmare – alltså ungefär hälften av iakttagelserna.

Enligt rapporten verkade en del av de oförklarliga föremålen besitta ”märkliga flygegenskaper och andra förmågor som skulle kräva närmare analys”.

I den offentliga versionen av rapporten dras inga slutsatser om observationerna. Enligt Pentagons underrättelsechef Pat Ryder levererades en hemlig, mera utförlig version till vissa utskott inom kongressen på onsdagen.

Rapporten är försenad med flera månader och borde enligt lagen ha varit klar redan i oktober. Enligt Ryder tar försvaret alla föremål som inkräktar på deras territorium på stort allvar.

Ordet ufo används inte i rapporten. Myndigheterna använder sig däremot av förkortningen UAP, som associeras främst med främmande fenomen i luften. Här om året utvidgades termen så att den omfattar också stationer som rör sig mellan atmosfären och rymden, samt mellan vatten och luft i båda riktningar.

Avi Loeb, professor vid Hardvard-universitetet, blir intervjuad.
Bildtext Harvard-professorn Avi Loeb menar att redan en observation av ett ufo med ursprung någonstans utanför jorden skulle vara avgörande för mänsklighetens framtid.
Bild: Avi Loebin perhealbumi

Professor: Ny information bara i den hemliga versionen

I underrättelsetjänstens årsrapport låter man bli att spekulera i vad som kan förklara de oidentifierbara observationerna.

Kosmologen och fysiologen Avi Loeb, som arbetar som professor vid Harvard-universitetet i USA, säger i ett e-postmeddelande till Yle att eventuell intressant information troligtvis finns bara i den hemligstämplade versionen av rapporten.

Loeb tror också att myndigheterna inte har hittat någon förklaring till fenomenen.

– Det här understryker behovet av ett vetenskapligt forskningsprogram som baserar sig på öppen data, skriver Loeb.

Loeb har själv startat ett projekt, Galileo, vars syfte är att leta efter tecken på eventuella parallella teknologiska civilisationer. Datainsamlingen till projektet påbörjades enligt Loeb i december, och man kartlägger förutom ljusfenomen också elmagnetiska frekvenser.

Scott Bray, biträdande direktör för den amerikanska flottans underrättelsetjänst.
Bildtext Försvaret gör hela tiden observationer av oidentifierade flygande föremål. Det berättade Scott Bray, biträdande direktör för flottans underrättelsetjänst, under en frågestund i kongressen.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

En del av ufona är tekniska och fysiska objekt

Den första preliminära rapporten om oförklarliga fenomen i luften publicerades år 2021. Enligt den första rapporten handlar de flesta observationerna ”sannolikt om fysiska objekt”.

Scott Bray, biträdande direktör för flottans underrättelsetjänst, påstod ändå med övertygelse att observationerna är konkreta, fysiska objekt. Påståendena framförde han under en frågestund där representanthusets underrättelseutskott hördes i Washington i maj förra året.

Man har kunnat uppmäta radiofrekvens i samband med flera av observationerna, vilket visar att det rör sig om teknik. Under kongressens frågestund förklarades det att signalerna antingen kan härstamma från själva objektet, eller från signaler som riktas mot det.

En teori är också att strålningens har som syfte att störa de väpnade styrkornas sensorer. Det här har både Bray och Ronald Moultrie, understatssekreterare inom försvarsdepartementet, sagt till kongressen.

Redan i den tidigare rapporten noterade man att en del av objekten tycktes försöka förhindra observationer (signature management). Underrättelsemyndigheten nämner inte vad för slags teknologi som kan ha använts i samband med det här.

Pentagons huvudbyggnad.
Bildtext Underrättelsemyndigheterna har fokuserat på att undersöka iakttagelser som meddelats av försvarsministeriet Pentagon och försvaret.
Bild: Shutterstock / AOP

Är det USA eller Kina som står bakom?

Om det är så att det handlar om toppteknik är ett alternativ som har förts fram att det skulle kunna handla om USA:s egna topphemliga luftfarkoster som till exempel flottans piloter inte känner till.

Moultrien och Brayn förkastade ändå det här alternativet i kongressen i maj, och menade att observationerna inte går att förknippa med USA:s egna hemliga projekt.

Enligt den rapport som publicerades år 2021 kan högst en eller två observationer förklaras av det amerikanska försvarets egna operationer. Den rapporten inkluderade 144 observationer varav 80 hade dokumenterats till exempel med infraröd kamera eller radar.

I vilket fall som helst hade arbetsgruppen UAPTF, som samarbetar med flottans underrättelsetjänst, redan då utvecklat ett system för att se till att observationerna inte handlar om försvarets egna farkoster.

Men om det inte är USA själv som ligger bakom, vilken är då förklaringen? Kan det vara så att Kina eller Ryssland har utvecklat sådan toppteknologi att den är alldeles överlägsen jämfört med den i USA?

I rapporten från år 2021 konstateras det ändå att underrättelsemyndigheten inte har några bevis på vare sig att ufo-observationerna skulle handla om utländsk underrättelseverksamhet eller att ett annat land med fientlig inställning skulle ha gjort ett teknologiskt genombrott.

Fler utredningar om ufon på agendan

Rapporten som publicerades på torsdagskvällen är den andra årsrapporten om ufo-observationer, samt en följd av de allt hårdare krav som den amerikanska kongressen ställer.

I slutet av år 2022 godkände kongressen också en lag som kräver att myndigheterna utreder äldre ufo-observationer, från år 1945 framåt.

Den amerikanska kongressen och underrättelsetjänsten är ändå inte de enda som intresserar sig för observationer av ufon.

Också Nasa, USA:s myndighet för rymdfart och rymdforskning, har meddelat att de grundar en oberoende forskningsgrupp på 16 personer. Gruppen ska under nio månaders tid göra grundarbete för bättre framtida analys av ufo-observationer.

Det rapporteras också överlag mera om ufo-observationer. Det här kan bero både på att de undersöks i högre grad, och att tröskeln till att berätta om dem har blivit lägre. Enligt rapporten beror det här på att vi är mera medvetna om potentiella säkerhetshot och att det inte längre finns ett lika stort stigma kring observationer av det här slaget.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Pentagon keräsi 366 uutta ufohavaintoa alle kahdessa vuodessa – lähes puolet jäi ilman selitystä, skriven av Mika Mäkeläinen.

Du kan kommentera artikeln fram till den 13 januari klockan 22.

Diskussion om artikeln