Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Oljejätten Exxon kände tidigt till sin roll i klimatförändringen – valde att mörka och så tvivel

Torra träd i ett torrt, öppet landskap. I bakgrunden syns berg.
Bildtext Klimatförändringen syns också i Kalifornien i USA. Där räcker vattnet inte längre till allt och fruktträd dör av torka.
Bild: Johanna Juntunen / Yle

Oljejätten Exxon visste om sin roll i klimatförändringen redan på 1970- och 80-talen, men gick aktivt in för att förneka riskerna med att använda fossila bränslen.

Det här visar en ny studie som publicerats i Science.

Forskarna bakom studien analyserade alla Exxons egna klimatmodelleringar mellan 1977 och 2003 som de hade tillgång till. Analysen visar att Exxons forskare redan på 1970- och 80-talen kunde ställa exakta prognoser på hur klimatförändringen skulle utvecklas och förutsåg den temperaturökning vi nu har.

Om oljebolagen inte valt att ljuga hade vi haft mycket större chans att faktiskt stoppa de katastrofala klimatförändringar som vi står mitt i.

Martin Hultman vid Chalmers forskar i klimatförnekelse

Redan tidigare har det visats att oljebolagen åtminstone sedan 70-talet haft kännedom om klimatförändringen och fossila bränslens roll i den.

Det nya är att man nu jämfört forskningen som oljebolagen bekostat med universitetsforskningen och påvisat vad oljebolagen känt till när. Tidigare har Exxon sagt att bolagets förståelse av klimatförändringen ”uppstått gradvis” och att kritiker missförstått bolagets tidigare forskning.

Men forskning finansierad av Exxon bekräftade inte bara andra samtida klimatforskares resultat utan skapade tidvis rentav bättre och mer avancerade modeller och prognoser än de som forskare verksamma inom universitet och myndigheter gjorde.

Studien visar att Exxon tidigt kände till både att klimatförändringen är orsakad av människan och att den globala uppvärmningen skulle bli uppenbar kring år 2000.

Samtidigt som man satt på den här informationen drev Exxon en välfinansierad och -strukturerad kampanj för att skapa misstro mot klimatforskningen.

Nivån på forskningen är häpnadsväckande, men det är också deras skenhelighet.

Naomi Oreskes, professor i vetenskapshistoria vid Harvard

Naomi Oreskes, en av forskarna bakom studien säger att forskningen som Exxon bedrev var ”häpnadsväckande”. Hon säger att också Exxons skenhelighet därför är häpnadsväckande. Trots att man visste bättre spred bolaget i årtionden missvisande information.

Att ljuga var ett aktivt val

Docent Martin Hultman vid Chalmers tekniska högskola leder ett center för studier av klimatförnekelsens olika former.

Han har bekantat sig med den nya studien och säger till Svenska Yle att oljebolagens medvetna val att ljuga för allmänheten har haft stora följder.

– Sedan 90-talets början har vi släppt ut lika mycket växthusgaser som sammanlagt innan det. Vi hade kunnat undvika den temperaturhöjning som vi nu befinner oss mitt i och som närmar sig 2 grader om inte oljebolagen spridit desinformation i den utsträckning de gjort.

Situationen i dag hade kunnat vara en helt annan ifall oljebolagen på 70-talet valt en annan väg.

– Vi hade haft en mycket större chans att faktiskt stoppa de katastrofala klimatförändringar som vi står mitt i.

Den här typen av studier visar enligt Hultman att även vi här i Norden behöver granska stora och inflytelserika företag och organisationer som vill påverka klimatpolitiken.

– Vi har inte så stora fossilbolag, men vi har skogsbolag, cementindustri och annan industri med stora utsläpp. Vi behöver granska deras agerande mer kritiskt än tidigare.

Hultman säger att det också i länder som Sverige och Finland behövs mer förståelse om hur klimatpolitik formas och definieras av kommersiella aktörer.

Oljebolag som Exxon har enligt Hultman aktivt påverkat politiker, främst det republikanska partiet i USA men också högernationella partier i Europa.

Inte bara PR-katastrof

Nya rön om hur Exxon eller andra oljebolag medvetet misslett allmänheten är självklart inte bra reklam för branschen, men de kan också ge andra följder. Bland annat i USA har flera olika myndigheter inlett undersökningar eller processer mot oljebolagen för att medvetet ha orsakat skada när man misskrediterade klimatforskningen och förnekade växthuseffekten.

I en stämning jämfördes Exxons marknadsföring med den långa kampanj som tobaksbolagen förde när de bestred riskerna med rökning.

Exxon har tillbakavisat forskarnas resultat och hävdar att de är felaktiga.

Källor: AP, AFP