Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läkare och vårdare kan tvingas lämna sina styrelseposter i välfärdsområdena – Österbotten tar upp frågan i februari

Det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område står så gott som klart den 25 augusti 2022.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Personer som jobbar inom välfärdsområdena får inte sitta med i välfärdsområdets styrelse och flera invalda har redan lämnat sina styrelseposter. I Österbotten berörs i dagsläget främst Päivi Karppi (Sannf).

Det är finansministeriet som i slutet av november gett anvisningen att det inte går för sig att anställda sitter i styrelsen, om det inte finns någon nämnd mellan styrelsen och den anställda.

Då anses nämligen arbetstagaren sitta och fatta beslut som berör hen själv och därmed mer eller mindre vara sin egen chef.

Med andra ord borde till exempel sjukskötare, läkare och räddningspersonal som blivit valda till styrelsen säga upp sin post. Detta har också hänt på olika håll i landet.

Österbotten diskuterar i februari

För Österbottens del gäller ärendet just nu konkret Sannfinländarnas Päivi Karppi, som jobbar som barnmorska. För tillfället befinner hon sig dock på utbildningsledighet.

– Det skulle nog harma om jag tvingades lämna styrelsen, säger Karppi.

Ett antal ersättare i styrelsen jobbar också inom välfärdsområdet.

Men det här är förstås en sak som påverkar betydligt längre fram än endast nuvarande styrelse. Står det här fast utesluts massvis med personer med vårdexpertis från att sitta i styrelsen.

Styrelseordförande Anne Salovaara-Kero (SFP) säger att styrelsen kommer att diskutera ärendet på sitt möte i februari. Det tas alltså inte upp på styrelsemötet inkommande måndag.

– Det behövs tid att bereda ärendet och att samtidigt se över lite hur man gjort i andra välfärdsområden, säger Salovaara-Kero till Yle Österbotten.

Kvinna sitter vid bord och tittar in i kameran.
Bildtext Anne Salovaara-Kero.
Bild: Anna Ruda / Yle

Ministeriet utreder

Läkarförbundet vädjar till berörda att inte ännu i detta skede lämna sina poster i styrelsen. Förbundet vill se ett domstolsbeslut i frågan.

Å andra sidan är risken att beslut som fattas av styrelsen ses som lagstridiga.

Någon snabb lösning från statligt håll verkar inte vara på väg. Finansministeriet ska reda ut saken men lagstiftningen landar på nästa regerings bord.

Enligt kommunminister Sirpa Paatero (SDP) fokuserar utredningen på om alla arbetstagare i välfärdsområdena i framtiden ska vara ovalbara för styrelseposter, eller enbart sådana som har ledande positioner och makt att fatta beslut.

Problemet uppstod när man tog paragrafer från kommunallagen och applicerade dem på de nya välfärdsområdena. Men inom det kommunala finns det nämnder under styrelsen och så är inte fallet i alla nya välfärdsområden.

Paatero säger att hon förstår att många tycker att situationen är orättvis, när det är just vårdexpertis som behövs i beslutsfattandet.

– Å andra sidan kan alla arbetstagare sitta i fullmäktige och det är ju det beslutande organet. Det finns andra ställen än styrelsen där man som anställd kan ha en betydande roll.

Texten är till stora delar en översättning och bearbetning av artiklarna Hallintosotku ajaa lääkäreitä ja palomiehiä pois hyvinvointialueiden hallituksista – muutama on jättänyt virkansa pitääkseen hallituspaikan och Sairaanhoitajia, lääkäreitä ja palomiehiä valittiin kymmenittäin aluevaltuustoihin – ja nyt heiltä ehkä evätään työ hallituksessa

Diskussion om artikeln