Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt förslag för att serviceboendet i Ekenäs ska bli av – staden konkurrensutsätter tomten vid Liljedahlsgatan

Skogsdunge i vägkorsning i vinterskrud.
Bildtext Serviceboendet planeras vid Liljedahlsgatan i Ekenäs.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Raseborg försöker sig på en ny modell för att det planerade äldreboendet i Ekenäs centrum ska kunna byggas. Förhoppningen är fortfarande att boendet på Liljedahlsgatan står färdigt år 2024.

Planen är nu att hyra ut eller sälja tomten till en aktör, som ansvarar för att serviceboendet byggs. Aktören ansvarar också för de förhandlingar och avtal med välfärdsområdet som behövs för att genomföra projektet och verksamheten i byggnaden.

I oktober 2022 beslöt stadsstyrelsen att avbryta upphandlingen av äldreboendet i Ekenäs centrum. Orsaken var bland annat att projektet var för dyrt och för osäkert eftersom staden inte har några garantier för att välfärdsområdet kommer att hyra fastigheten då den är färdig.

Samtidigt finns det ett stort behov av serviceboende för äldre, speciellt i Ekenäsområdet. Därför har stadsstyrelsen beslutat att under det här året behandla hur staden kunde genomföra projektet i samarbetet med välfärdsområdet, tredje sektorn eller andra aktörer.

Staden överlåter tomten åt utomstående aktör

Nu har stadsdirektör Petra Theman lagt fram ett förslag på hur det hela kunde skötas så att serviceboendet blir av.

Det handlar om att inleda ett så kallat förfarande för tomtöverlåtande.

Den aktör som vinner tomtöverlåtelsetävlingen hyr eller köper tomten på Liljedahlsgatan av staden. Aktören bygger ett modernt serviceboende för äldre och förbinder sig att äga, underhålla och hyra ut byggnaden.

Västra Nylands välfärdsområde skulle sedan stå för verksamhetens innehåll.

På det här sättet ansvarar staden enbart för att välja den som vinner tävlingen, ordna överlåtelseförfarandet och se till att alla lov för tomten är i skick.

Raseborgs stad tar inte ställning till hurdan finansieringsmodell vinnaren har för projektet. Om vinnaren söker ARA-finansiering för projektet förbinder sig staden till att förorda det.

Förhoppning att bygget snabbt blir färdigt

Enligt stadsdirektör Petra Theman är den mest optimistiska bedömningen att beslut om bygget kan fattas redan hösten 2023. I så fall skulle själva byggandet kunna inledas i slutet av år 2023 och stå färdigt tidigast vid utgången av år 2024.

Det här behövs om man vill delta i tävlingen

De som vill delta i tomtöverlåtelsetävlingen ska lämna in sina anbud senast den 1 mars.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till förslaget på sitt möte på måndag 16.1.

Diskussion om artikeln