Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Artikelsamarbetet mellan Svenska Yle och ÅU lyckat – utvärdering föreslår att samarbetet utvidgas

På bilden Jenny Stenberg-Sirén. Hon ler mot kameran.
Bildtext Universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén har utvärderat det sex månader långa pilotprojektet mellan Svenska Yle och Åbo Underrättelser.
Bild: Jean Linden

Utvärderingen av Svenska Yles och Åbo Underrättelsers gemensamma pilotprojekt i form av webbtexter i ÅU:s papperstidning visar att ett samarbete kring textinnehåll inte nödvändigtvis utgör ett hot mot mångfalden i den finlandssvenska mediebranschen.

Svenska Yle och Åbo Underrättelser (ÅU) inledde i mars 2022 ett sex månader långt pilotprojekt där Svenska Yles webbtexter inom kategorierna inrikes-, kultur- och sportnyheter publicerades i ÅU:s papperstidning. Nyheter från Yle Åboland och Svenska Yles övriga lokalredaktioner var inte en del av samarbetet, som inleddes på initiativ av Åbo Underrättelser.

Pilotprojektet har nu utvärderats av Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Utvärderingen bygger på diskussioner med forskare och mediekännare, en journalistisk innehållsanalys, en publikundersökning och en analys av de redaktionella erfarenheterna.

“Pilotprojektet var ett fint initiativ för att pröva en ny form av samarbete och projektet utföll väl. Min bedömning är att samarbetet kring nyhetstexter kunde fortsätta, men då måste det gälla alla finlandssvenska dagstidningar”, säger Stenberg-Sirén.

Enligt Stenberg-Sirén är det ingen kommersiell aktör som skulle drabbas negativt av ett större textsamarbete där Yle skulle erbjuda sina texter till tidningarna, eftersom det inte längre finns någon nyhetsbyrå på svenska i Finland. Mediekännarna som intervjuats i utvärderingen ser inte heller något problem i att Svenska Yle skulle ingå i ett sådant samarbete, fastän finska sidan av Yle inte skulle ha ett motsvarande utbyte. Språksituationen gör den finlandssvenska mediebranschen extra sårbar och därför behövs samarbete.

Positivt mottagande bland läsarna

Utvärderingen omfattar även en enkät bland Åbo Underrättelsers läsare som visar att majoriteten av läsarna, 77 procent, ställde sig positivt eller neutralt till att Svenska Yles nyhetsartiklar ingått i tidningen.

“Samarbetet med Svenska Yle var ett bevis på att även modiga och oväntade samarbetsprojekt behövs. Jag hoppas att flera samarbetsprojekt uppstår så att samarbetet inom den finlandssvenska mediebranschen kan stärkas”, säger Tom Simola, chefredaktör vid Åbo Underrättelser.

“Svenska Yles målsättning är att genom olika former av samarbeten stärka den finlandssvenska mediebranschen, och det är intressant att höra att den här typen av textsamarbete kunde vara till glädje för både mediebranschen och läsarna”, säger Johanna Törn-Mangs, ansvarig chefredaktör och direktör för Svenska Yle.

Yle fortsätter nu utreda möjligheten att skapa ett bestående samarbete utifrån de erfarenheter som pilotprojektet gett.

“Framför allt kommer vi att utifrån de rekommendationer som förs fram i utredningen fundera på hurdant textinnehåll Svenska Yle i så fall kunde erbjuda de finlandssvenska medierna och hur vi kunde göra det på ett fungerande sätt”, konstaterar Törn-Mangs.

Klart är ändå att om samarbetet kring textinnehåll fortsätter skulle det utvidgas att gälla också andra finlandssvenska medier än ÅU.

Sammanfattningen av Stenberg-Siréns utvärdering av pilotprojektet kan läsas här.