Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: Unga upplever mer ångest och likgiltighet på jobbet än äldre

Laivaravintola Prinsessa Armaadaan tuodaan ruoka-aineita rullakossa ja työntekijä purkaa lastia.
Bildtext Arbetsgivare kan främja anställdas arbetshälsa och psykiska hälsa genom att till exempel öka anställdas möjligheter att påverka det egna arbetet. Arkivbild.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

24–35-åringar upplever mer ångest och känner sig mer uttråkade på jobbet än arbetstagare som är äldre, framgår av en undersökning som Arbetshälsoinstitutet gjort.

I forskningsprojektet undersökte man arbetshälsan och den psykiska hälsan hos 541 personer i åldern 24–35 och hos 344 personer i åldern 36–66 genom en enkätstudie. Den första enkäten genomfördes sommaren 2021 och ett år senare gjordes en uppföljningsenkät.

Resultaten visar att det inte skedde några stora förändringar i de unga arbetstagarnas arbetshälsa eller psykiska hälsa inom studiens tidsram.

Arbetstagarna i den yngre gruppen upplevde ändå mer likgiltighet och ångestsymtom i sitt arbete än den äldre gruppen under hela testperioden.

”God psykisk hälsa handlar inte bara om att vara symtomfri”

Däremot förbättrades arbetsförmågan hos arbetstagarna i den äldre testgruppen och arbetstagarna upplevde mindre kronisk trötthet. Likgiltigheten till arbetet ökade ändå bland de äldre arbetstagarna.

”I undersökningen granskades arbetshälsan och den psykiska hälsan både ur en positiv och en negativ synvinkel. En god psykisk hälsa handlar inte enbart om att vara symtomfri, utan också till exempel om upplevelser om att man klarar sig och är nöjd med livet”, säger forskare Jie Li vid Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

Allvarliga utmattningssymtom vanligare hos unga kvinnor

I studien upplevde fler unga kvinnor än män utmattningssymtom och allvarliga ångestsymtom. 10,8 procent av kvinnorna i den yngre åldersgruppen påvisade utmattningssymtom, när motsvarande andel hos männen i samma åldersgrupp var 2,9 procent.

Nio procent av kvinnorna upplevde allvarliga utmattningssymtom, medan 3,5 procent av männen gjorde det.

I studien kom det också fram att unga arbetstagare upplever sitt jobb som mindre betydelsefullt och mindre förenligt med de egna värderingarna, den egna kompetensen och de egna önskemålen än äldre arbetstagare. Unga uppgav också att de jämför sig själva och sina prestationer mer med andra.

Däremot upplevde unga bättre anställningsbarhet jämfört med äldre arbetstagare.

”Arbetsplatser bör beakta erfarenheterna och fenomenen som identifierades i undersökningen, eftersom det är möjligt att förbättra arbetshälsan och den psykiska hälsan genom att påverka dessa”, säger specialforskare Janne Kaltiainen i pressmeddelandet.

Enligt honom kan arbetsgivare till exempel förbättra möjligheterna för att påverka det egna arbetet och genom mer rättvis behandling och mer rättvist beslutsfattande.