Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisavårdare önskar att datorer och tillgång till data skulle vara första prioriet inom nya välfärdsområdet

Sjukskötare Mirka Lindfors förbereder sig för att ta emot en patient på infektionsavdelningen på vårdcentralen i Lovisa.

Vid vårdcentralen i Lovisa väntar personalen på nya datorer och fungerande dataprogram så att de ska kunna sköta sitt jobb så smidigt som möjligt.

Det har gått två veckor sedan det nya välfärdsområdet tog över både vården och räddningsväsendet i östra Nyland. På hälsostationen i Lovisa tar man emot kunder som förut, men det har varit en del problem med både nätet, dataprogrammen och tillgången till datorer.

– Det har varit mycket svårigheter med ICT-sidan. Vår datasystem fungerar inte tillsammans som dom borde. Hälften av våra datorer är ännu Lovisas datorer och vi har inte heller kuvert, så vi kan inte skicka intyg per post. Allt är lite uppochner just nu.

Det här säger Mirka Lindfors som är 48-årig sjuksköterska från Strömfors. Hon tar emot oss i ett rum där en infektionspatient snart ska undersökas.

– Rummet är helt rent, ingen har varit här idag ännu, men snart kommer det en patient till mig, säger Lindfors.

Paulina Väyrynen försöker logga in på datorn
Bildtext Paulina Väyrynen har haft problem med att logga in.
Bild: Seif Abdi / Yle

Med oss i rummet är också Paulina Väyrynen, 29-årig närvårdare från Borgå. Väyrynen jobbar på vårdcentralen i Lovisa och idag ska hon svara i telefon, ta emot patienter och bedöma patienters vårdbehov digitalt.

– Jag har haft lite problem med digikliniken sedan vi böt till välfärdsområdet, jag kommer in varannan gång och har varit tvungen att byta lösenord flera gånger.

Både Lindfors och Väyrynen tycker att det har varit kämpigt efter övergången eftersom datorerna och dataprogrammen inte fungerar som de ska och på distans går det inte heller att jobba.

Vi når våra välfärdsområdeskonton och informationen på intranet bara via en välfärdsområdesdator och såna finns det för få av

Mirka Lindfors

Lindfors berättar om den onda cirkeln.

– Vi når våra välfärdsområdeskonton och informationen på intranet bara via en välfärdsområdesdator och såna finns det för få av. Vi kan i teorin också komma åt den här informationen via en Lovisa-dator, men då måste vi dubbelidentifiera oss och för det behövs en telefon.

På den brådskande mottagningen där Lindfors och Väyrynen jobbar har man varken egna telefoner eller datorer, alltså kan de inte ladda ner autentikator-appen på någon arbetstelefon. Det går i princip att göra det här med en egen telefon, men det ska inte vare ett tvång att ladda ner arbetsappar på den privata telefonen.

– Vi klarar det här, men det ger oss extra stress och fördröjer arbete, säger Lindfors.

Sjukskötare Mirka Lindfors
Bildtext Mirka Lindfors önskar att datorproblemen skulle åtgärdas så fort som möjligt.
Bild: Seif Abdi / Yle

Mirka Lindfors berättar att hon vissa dagar har behövt logga in på tre olika domäner på tre olika datorer under en arbetsdag för att nå all information hon behöver.

– Man måste ha koll på rätt inloggning och lösenord och minnas vilken dator man är inloggad på just nu, suckar hon.

Paulina Väyrynen har en litet bättre sits. I rummet där hon jobbar har hon tillgång till två datorer. En ny dator som finns på nya välfärdsområdets domän och en gammal som är uppkopplad till Lovisas gamla system.

– Jag har inte tillgång till precis allt, men jag får fram alla uppgifter så jag kan sköta patienter och det är det viktigaste.

Paulina Väyrynen förbereder sig för att ta emot en patient.

Efter besöket på den brådskande mottagningen följer en titt hos munhälsovården. Tandskötare Marianne Nordenswan bjuder in för att följa med när en patient får en plomb på en framtand.

– Övergången till välfärdsområde märks egentligen ännu inte, säger hon. Vi har inte fått våra välfärdsområdesdatorer, men patientprogrammen fungerar som de ska.

Just nu kommer Nordenswan och hennes kolleger på tandvården inte åt systemet där de kan se sina semestrar, ansöka om sjukledighet eller andra ledigheter.

– Men det stör varken oss eller patienterna.

Tandläkare Aleksandra Jarosa och tandskötare Marianne Nordenswan
Bildtext Tandläkare Aleksandra Jarosa och tandskötare Marianne Nordenswan plomberar en tand.
Bild: Seif Abdi / Yle

Digitaldirektören säger att datorerna kommer i januari

På Östra Nylands välfärdsområde säger digitaldirektör Tommi Karttaavi att det har varit en del problem med nätet på vårdcentralen i Lovisa.

I Lovisa är också bytet av datorer på gång. 20-30 datorer har ännu inte flyttats över till rätt domän, men det görs under januari månad, säger han.

I slutet av januari ska alltså alla anställda som jobbar för välfärdsområdet i Lovisa ha en ny dator eller en gammal som är kopplad till rätt domän, alltså till det nya välfärdsområdet.

Både Paulina Väyrynen och Mirka Lindfors tycker ändå att processen är för långsam.

– Om dom vill att vi ska ta emot patienterna som vanligt borde all teknik fungera. Vi är den brådskande vården, alltså det första stället dit patienten kommer, så vi borde ha tillgång till all information. Annars vet vi inte hur brådskade deras situation är, konstaterar Lindfors.

Lovisavårdare önskar att datorer och tillgång till data skulle vara prioriet ett inom nya välfärdsområdet

4:58

Diskussion om artikeln