Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland fortsätter läcka ut högutbildade 20–40-åringar utomlands

Universitete i Bergen med trädgård framför.
Bildtext Universitet och it-företag sysselsätter många finländare som flyttat utomlands. Bild av Bergens universitet i Norge. Källa: AOP.
Bild: Itsik Marom / Alamy/All Over Press

Finländare som flyttar utomlands för att jobba är mer högutbildade än tidigare, samtidigt som det rapporteras om att yngre finländares utbildningsnivå helhetsmässigt sjunker.

Arbete är ett av de viktigaste, eventuellt det allra viktigaste, skälet till att finländare flyttar utomlands. De som flyttar bort för att jobba är oftast högutbildade i åldern 20–40.

Emigranternas utbildningsgrad har stigit från tidigare decennier, visar Migrantinstitutets enkät från 2021 som drygt 3 000 finländare i 85 länder svarade på.

För fem år sedan uppgav hälften av finländarna i åldern 18–35 i en enkät för akademikerfacket Akava att de är redo att flytta utomlands.

I många fall räcker det för ett flyttbeslut att personen erbjuds ett jobb som motsvarar hens utbildning, men många lockas också av bättre karriärutveckling, säger universitetsläraren Tuomas Hovi från Åbo universitet till STT.

Slumpen spelar ofta in: en lämplig arbetsuppgift dyker upp, partnern får jobb utomlands eller man flyttar för kärlekens skull.

Sverige inte lika viktigt som förr, men de flesta hålls i Europa

Utflyttningen tilltog kännbart efter år 2010 och strömmen blev starkare ända fram till coronapandemin. År 2021 hade antalet utflyttare minskat tillbaka till nivån i början av 2000-talet.

Siffrorna för 2022 är ännu inte färdiga så det återstår att se om trenden med minskad utflyttning är bestående eller inte, säger forskarna.

En skylt där det står Silicon Valley och Californ ia republic.
Bildtext Silicon Valley i Kalifornien sysselsätter en del finländska it-experter.
Bild: Greg Guy / Alamy/All Over Press

Sverige är fortfarande det mest populära landet att flytta till, men dess betydelse har minskat stadigt.

Norge är populärt bland sjukskötare, till Belgien flyttar finländare för att jobba för EU och olika internationella organisationer. USA lockar till sig It-proffs och till Storbritannien flyttade många för att studera före brexit och blev sedan kvar för att jobba, säger forskaren Saara Koikkalainen vid Östra Finlands universitet.

Enligt enkätsvaren är it-branschens företag och universitet de största arbetsgivarna för dagens emigranter. Ännu på 1990-talet dominerade jobb inom industri-, jord- och skogsbruk samt serviceyrken.

Enligt Koikkalainen flyttar ingen bara för lönens skull; arbetet och livet måste fungera också i övrigt.

De som flyttar säger att de är intresserade av internationella frågor, de vill ha intressanta arbetsuppgifter i ny miljö eller förkovra sitt språkkunnande.

De yngsta säger sig ha flyttat utomlands av äventyrslusta eller för att uppleva något nytt och annorlunda innan de bildar familj. Många av dem beslutar sig för att flytta medan de studerar och återvänder sedan till Finland när det blir aktuellt med familj.

Källa: STT, Migrantinstitutet