Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det nya Brosjukhuset stoltserar med nya utrymmen och nya innovationer – se bilderna från HUS största byggprojekt

Uppdaterad 17.01.2023 14:19.
Ett tomt sjukhusrum med en kvinnlig sjukskötare i förgrunden.
Bildtext Sjukskötare Christina Svennblad är nöjd över de nya utrymmena. Så här ser ett av rummen på vårdavdelningen ut.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Det nya Brosjukhuset är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt hittills största byggprojekt. Efter drygt fyra år står det nu färdigt och patienter och personal har redan börjat flytta in.

På det nya sjukhuset finns det bland annat 58 intensivvårdsplatser, 215 platser på vårdavdelningen och 16 operationssalar.

Från och med februari kommer verksamheten på Tölö sjukhus att flytta in i de nya lokalerna. Dessutom har kliniken för cancersjukdomar fått nybyggda utrymmen och de två delarna av byggnaden förenas med en bro.

En sjukhusbyggnad med vit fasad och stora fönster.
Bildtext Kliniken för cancersjukdomar och Brosjukhuset är förenade med den här bron.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Processen blir snabbare

Förutom utrymmena finns det också nyheter i hur verksamheten organiseras.

– En av de viktigaste sakerna är att nu har vi alla specialiteter på samma campus. Det betyder att samarbetet blir mycket bättre, säger Jarko Pajarinen, ledande överläkare för muskel- skeletal- och plastikkirurgi.

– Tidigare om en patient med svåra skador kommit till Tölö sjukhus och behövt hjälp av en specialist härifrån så måste specialisten ta en taxi dit, vilket tar tid. Det här gör att processen blir snabbare, fortsätter Pajarinen.

En aula med stora glasfönster och en väggmural föreställande en ros.
Bildtext Från Brosjukhuset finns också direkt passage till Mejlans tornsjukhus.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Brosjukhuset kommer också bli först i Europa med en så kallar RAPTOR-enhet. Syftet är en enhet där svårt skadade patienter kan behandlas från början till slut på samma ställe. Det finns möjlighet till bland annat röntgen, ct-scanning och operationer.

– Det är en stor fördel för personer med svåra skador för att flytta patienter med till exempel allvarliga blödningar är mycket riskabelt. Det är specifikt för de allra allvarligaste fallen, säger Pajarinen.

En sjukhussal med flera datorskärmar och draperier.
Bildtext På det nya sjukhuset finns det plats för närmare 60 intensivvårdspatienter. Till den här salen kommer en del av de som förts till sjukhuset med ambulans.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Christina Svennblad är sjukskötare med lång erfarenhet och har varit med om processen av att hjälpa personal att bekanta sig med de nya utrymmena. Personalen har också varit en del av planeringen av det nya sjukhuset.

– De som planerar vet inte alltid konkret hur patienter, utrustning och belysning ska placeras. Då behövs att de som faktiskt jobbar på avdelningen får vara med, säger Svennblad.

En magnetröntgenmaskin sett genom en glasruta.
Bildtext För tillfället genomförs testning och simulationer på utrustningen i det nya sjukhuset.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Hon ser det nya sjukhuset som en stor förbättring för både personalen och patienterna.

- Tölö sjukhus är hopplöst för litet med väggar som kommer emot och med rör som springer läck. Så att få de nya rymliga utrymmena är betydligt bättre.

Från och med första februari kommer all verksamhet som tidigare fanns på Tölö sjukhus att flytta till det nya Brosjukhuset.

Personal protesterar mot flytten och hotar med uppsägning

Personalen i Tölö sjukhus protesterar mot flytten. Enligt Yle Uutiset har 46 av 53 anställda vid olycksfallsstationen på Tölö sjukhus skrivit under ett upprop där de hotar med uppsägning om deras önskemål inte uppfylls.

Orsaken är att sjukhuset i och med flytten blir en del av Mejlans samjour vilket märkbart påverkar planeringen av arbetsturerna.

Förvaltningsöverskötare Marja Renholm vid HUS sade till Yle i början av januari att uppropet kommer som en överraskning för henne. Hon påpekar att flytten har förberetts länge och att man strävat efter att få med personalen.

En tom operationssal.
Bildtext Sammanlagt finns det 16 nya operationssalar i Brosjukhuset.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle
Ett väntrum på ett sjukhus med bruna stolar och dörrar med stora siffror på.
Bildtext På polikliniken kan patienter tas emot i 42 olika mottagningsrum.
Bild: Petter Christian Blomqvist / Yle

Rättelse 17.1 kl.14:18: Meningen om personalens upprop korrigerades med tillägget att det handlar om personal vid olycksfallsstationen och inte på hela sjukhuset.

Diskussion om artikeln