Hoppa till huvudinnehåll

Politik

SFP:s minister Thomas Blomqvist hör till dem som har varit mest borta från riksdagen utan giltig orsak

Uppdaterad 17.02.2023 17:25.
Thomas Blomqvist.
Bildtext Efter att Svenska Yle tog kontakt med Thomas Blomqvist har han gått igenom alla sina kalenderanteckningar och hittat en förklaring till varför så många av hans frånvarodagar har antecknats som övrig frånvaro, alltså frånvaro utan giltig orsak. Arkivbild.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

De flesta av dem som leder riksdagens frånvarostatistik har varit borta på grund av att de har fött barn. Sheikki Laakso (Sannf), Janne Heikkinen (Saml) och Thomas Blomqvist (SFP) har mest oredovisad frånvaro.

Riksdagsperioden börjar närma sig sitt slut och det är snart dags att summera de fyra åren. Svenska Yle har gått igenom frånvarostatistiken för att kolla vem som har varit mycket frånvarande och vem som har varit mest närvarande i riksdagens plenum.

Hannakaisa Heikkinen (C), Annika Saarikko (C), Hanna Sarkkinen (VF) och Sanni Grahn-Laasonen (Saml) har varit mycket frånvarande från riksdagens plenum. De har alla fött barn under de senaste åren.

Janne Heikkinen (Saml) ligger också högt i frånvarostatistiken. Han svarar via e-post att orsaken är att han har genomgått två stora operationer under den här riksdagsperioden. Han hörde också till dem som utnyttjade möjligheten att jobba på distans, men säger att han ibland glömde att meddela om det.

Den här riksdagsperioden har varit exceptionell eftersom coronapandemin också påverkade arbetet i riksdagen. Det blev för första gången någonsin möjligt att delta i plenum på distans. Då coronaepidemin härjade som värst begränsade riksdagen den fysiska närvaron i plenisalen och riksdagsledamöterna uppmanades att delta hemifrån eller från sitt arbetsrum.

Mest frånvaro från plenum under valperioden

Hannakaisa Heikkinen (C)181

Annika Saarikko (C) 160

Janne Heikkinen (Saml) 143

Hanna Sarkkinen (VF) 129

Sanni Grahn-Laasonen (Saml) 128

Källa: Finlands riksdag

Thomas Blomqvist förklarar att han inte ens fick vara på plats

I riksdagen finns det olika kategorier av frånvaro: personliga orsaker, sjukdom, föräldraledighet, att man har anlänt till plenum efter namnuppropet och sedan övrig frånvaro. I kategorin övrig frånvaro hamnar oanmäld frånvaro eller frånvaro utan giltig orsak. Om en ledamot är på arbetsresa antecknas det inte som frånvaro.

Sheikki Laakso (Sannf) och Janne Heikkinen (Saml) har mest frånvaro av den här typen.

Janne Heikkinen
Bildtext Janne Heikkinen (Saml) är från Uleåborg och har ofta utnyttjat möjligheten att delta i plenum på distans, men har ibland glömt att meddela om det. Det är en av orsakerna till hans myckna frånvaro den här riksdagsperioden.
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) finns också med i topp fem när det gäller övrig frånvaro. Han förklarar läget med att det måste ha skett något missförstånd någonstans.

– Det är min sekreterare som har anmält och där måste finnas några oklarheter, säger Blomqvist.

Han förklarar att han under coronapandemin var närvarande på 22 av SFP:s gruppmöten. De hålls strax före riksdagens frågestund på torsdagar. Han var inte ombedd att delta i frågestunden eftersom det inte fanns några frågor riktade till honom men hade trots det antecknats som övrig frånvaro, alltså frånvaro utan giltig orsak.

– De ministrar som inte fick kallelse till frågestunden fick inte egentligen komma dit för man ville ha så få människor som möjligt i salen.

Utöver de här 22 gångerna har han varit borta 7 gånger på grund av tjänsteuppdrag i form av distansmöten med olika instanser i Europa, två gånger har han varit närvarande men av någon orsak antecknats som frånvarande och sedan har han också 13 semesterdagar.

Minister Thomas Blomqvist
Bildtext Eftersom ministrar inte har möjlighet att ta ut semester under sommaren har Thomas Blomqvist (SFP) tagit ut någon dag här och någon annan dag där. Av någon orsak var det antecknats som frånvaro utan giltig orsak.
Bild: Pekka Tynell / YLE

På frågan hur det kan komma sig att utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) under den här riksdagsperioden bara har en frånvaro svarar Blomqvist att ”de här säkert anmält på annat sätt”.

– Vi har helt säkert missat här. Vi borde ha anmält de frågestunder där jag var i huset men inte fick delta i plenum på ett annat sätt än vi har gjort.

Mest övrig frånvaro från plenum

Sheikki Laakso (Sannf) 53

Janne Heikkinen (Saml) 53

Thomas Blomqvist (SFP) 50

Jenni Pitko (Gröna) 47

Mats Löfström (Åland) 45

Källa: Finlands riksdag

Veronika Honkasalo har medvetet satsat på närvaro

Bland dem som har varit ytterst lite frånvarande finns Veronika Honkasalo (VF). Hon är första periodens riksdagsledamot från Helsingfors.

– Jag tar mitt mandat på allvar. Jag tycker att det kräver att man är på plats.

Hon säger att det inte har varit lätt att kombinera jobb och familjeliv. Hon har inte kunnat vara så mycket på plats under viktiga diskussioner som har skett under kvällstid. Dessutom har hon ibland fortsatt att tänka på stora politiska frågor hemma.

– Man är ibland fortfarande mentalt frånvarande då man är hemma så visst är det krävande att kombinera familj och politik. Det är en tabu som man inte talar tillräckligt mycket om.

Veronika Honkasalo håller anförande i riksdagen.
Bildtext Vänsterförbundets Veronika Honkasalo har upplevt att det som kvinna ibland har varit krävande att kombinera familjelivet och politiken och säger att det talas för lite om de här utmaningarna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Hon kom med i politiken via kommunalpolitiken i Helsingfors och har under sin riksdagsperiod fortsatt att vara aktiv också på det lokala planet. Hon säger att rikspolitiken och lokalpolitiken stöder varandra.

– De här två går nog att kombinera.

Veronika Honkasalo upplever att det var tungt att jobba på distans under coronapandemin, speciellt under den tid då också barnen hade hemskola.

– Politisk debatt kräver också fysisk växelverkan och det är ganska svårt att debattera via Teams. Dessutom fattades de sociala nätverken under den långa pandemitiden.

Minst frånvaro från plenum

Päivi Räsänen (KD) 1

Pekka Haavisto (Gröna) 1

Sami Savio (Sannf) 1

Esko Kiviranta (C) 3

Veronika Honkasalo (VF) 4

Ari Koponen (Sannf) 4

Johannes Koskinen (SDP) 4

Jaana Pelkonen (Saml) 4

Johannes Yrttiaho (VF) 4

Källa: Finlands riksdag

Informationen är tagen från riksdagens webbplats 15.1.2023

Artikeln kompletterades 24.1.2023 kl 14.20 med informationen om att en arbetsresa inte räknas som frånvaro.

Diskussion om artikeln