Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg planerar en stor tillbyggnad intill Katarinaskolan men Västra Nylands museum ställer sig tveksam till planerna

Uppdaterad 17.01.2023 10:18.
Katarinaskolan i Karis
Bildtext En ny tillbyggnad på minst 1400 kvadratmeter planeras till höger om Katarinaskolan huvudbyggnad.
Bild: Maria Wasström / Yle

Raseborgs stadsfullmäktige vill ändra på den redan godkända projektplanen för Katarinaskolan och bygga en betydligt större gymnastiksal. Det här har fått Västra Nylands museum att höja på ögonbrynen.

Katarinaskolan i Karis ska renoveras och under senvåren i fjol godkände Raseborg en omfattande projektplan för renoveringen. I den ursprungliga planen ingick bland annat en tillbyggnad på 450 kvadratmeter, men i december i fjol visade det sig ändå att stadsfullmäktige ville göra betydande förändringar i tillbyggnaden. Det här klarnade i samband med att man behandlade investeringsbudgeten för kommande år.

I december visade det sig att fullmäktige i Raseborg vill att den nuvarande gymnastiksalen rivs om det är möjligt. Istället ska man bygga en helt ny tillbyggnad för gymnastik som är tillräckligt stor för utövande av bollsporter. I praktiken skulle denna nya tillbyggnad vara tre gånger större än den ursprungliga planen och kosta flera miljoner mera. Dessutom kräver byggnader av den här storleken ett skyddsrum. Anna Friberg, som är chef för utrymmesförvaltningen i Raseborg, uppgav på måndagseftermiddagen (16.1) att hon hoppas få mer exakta kostnadskalkyler före stadsstyrelsemötet samma kväll.

Museet ställer många frågor

Västra Nylands museum har däremot en rad invändningar mot de nya planerna. Museet vill inte att den nuvarande tillbyggnaden med gymnastiksal rivs eftersom byggnaden är kulturhistoriskt betydande för staden och stadsbilden. Det är arkitekten Hilding Ekelund som ritat Katarinaskolan och Västra Nylands museum menar att han har haft en betydande roll i hur stadsbilden i Karis ser ut idag och museet vill därför skydda byggnadernas originalutseende.

En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan.
Bildtext Tillbyggnaden till vänster på bilden får inte rivas, menar Västra Nylands museum i ett utlåtande.
Bild: Marica Hildén / Yle

Museets invändningar har fått staden att tänka om och den tekniska avdelningen har därför snabbt låtit skissa upp planer för en ny tillbyggnad. Den skulle placeras i kvarterets norra hörn och löpa längs med John Gardbergs gata.

– Det har varit snabba ryck, konstaterar Anna Friberg.

Västra Nylands museum konstaterar i sitt utlåtande att en ny tillbyggnad måste passa in med de nuvarande skolbyggnaderna, men man motsätter sig inte en helt ny tillbyggnad. Däremot måste den bli en del av helheten och museet menar att i de förslag som presenterats för dem är tillbyggnaden för bred, hög och dominerande i jämförelse med omkringliggande byggnader.

Tillägg 17.1 klockan 10.18: Stadsstyrelsen i Raseborg skulle på sitt möte på måndagen (16.1) besluta om att projektplanen uppdateras enligt de nya kraven som stadsfullmäktige kom med i december.

Diskussion om artikeln