Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kårkullas styrelseordförande: ”Det här borde inte få förekomma”

Från 2015
Uppdaterad 15.12.2015 08:48.
Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland
Bild: Yle

Anklagelserna om vanvård vid Kårkulla i Pargas tas emot med bestörtning i samkommunens styrelse. Enligt styrelseordförande Veronica Hertzberg borde de vårdare som berättade om oegentligheterna nu träda fram.

- Det är viktigt att vårdarna som reagerat på vanvården träder fram och berättar om sina upplevelser för ledningen. Det är svårt att jobba vidare och ta itu med frågan då man inte vet den exakta enheten där vanvården förekommer.

- Jag tolkar det som ett misstroende mot ledningen att vårdarna valt att berätta om oegentligheterna i media före cheferna fick ta del av informationen.

Hertzberg: Det är ett misstroende - Spela upp på Arenan

Hon poängterar att alla anmälningar garanterat tas på allvar av ledningen.

"Viktigt med bra bemötande"

På styrelsemötet i dag, tisdag, blev det en hel del diskussion kring fallet.

- Nu utreder vi vidare vem det gäller och hur utbrett fenomenet är. Det gäller att gå in i enheterna och jobba med verksamhetskulturen. Klienterna är beroende av personalen och därför är det viktigt med ett bra bemötande.

Hertzberg berättar att introduktionen i arbetet är viktig när nya anställda börjar jobba på Kårkulla.

- Det är viktigt att nya anställda får en helhetsbild av etiken inom vården.

Efter det uppmärksammade Sibbofallet ifjol har man på Kårkulla fäst stor uppmärksamhet på fortbildningen poängterar Hertzberg.

- Nu måste vi reda ut om det handlar om illamående bland personalen och om det finns en kultur på den berörda enheten som vi måste jobba med.

Bristen på behöriga vårdare är problematisk men Hertzberg upplever att Kårkullas vårdare har de kunskaper som krävs. Däremot har de hjälpare som anställs av Kårkulla inga behörighetskrav.

- De kan råka ut för olika slags situationer - men där har Kårkulla ett ansvar att se till att de har de rätta verktygen för jobbet.

Kårkulla

Kårkulla är en samkommun som omfattar hela Svenskfinland, och som för medlemskommunernas räkning sköter frågor enligt omsorgslagen, till exempel vård av narkomaner och personer med funktionsnedsättningar.

Kårkulla upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland.

Kårkulla styrs av ett fullmäktige med 45 ledamöter och av en styrelse med 11 ledamöter. Nyland, Åboland och Österbotten har egna, särskilda, nämnder.

Huvudorten är i Pargas.

Kårkulla grundades 1956.