Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Schweizisk familj söker österbottniska stamceller – hoppas hitta genetisk tvilling till cancersjuka dottern

Uppdaterad 17.01.2023 09:10.
Familj på fem personer står och sitter vid ett bord.
Bildtext Familjen Fahrni-Ravald: Heinz, Sebastian, Moritz, Rebecka, Ann-Christin och Marie-Louise. Ingen av Marie-Louises syskon är lämpliga donatorer och nu står hoppet till finländska stamceller.
Bild: Privat.

Marie-Louise Fahrni bor i Schweiz men hennes mamma kommer från Terjärv. I december fick hon veta att hon har akut lymfatisk leukemi och nu hoppas hennes familj hitta en möjlig stamcellsdonator från Finland.

Det var i december som Fahrni upptäckte en knöl på halsen. Redan tidigare hade hon fått andra otydliga symtom på att något inte var som det skulle.

– Hon fick en blåsa på tån efter en vandring uppe i bergen. På kvällen fick hon en röd tråd som gick upp längs benet, hon åkte till jouren och fick antibiotika berättar Marie-Louise mamma Ann-Christin Ravald.

Ravald kommer från Terjärv i Kronoby. Det är hennes gener som gått i arv till dottern som gör att läkarna i Schweiz säger att en österbottnisk eller finländsk donator kan behövas.

Ber om hjälp av kusiner och andra österbottningar

Det är inte säkert att Fahrni måste få en stamcellsdonation, det beror på hur hennes kropp reagerar på den cellgiftsbehandling hon får nu.

I Schweiz finns inga passande vävnadstyper och att hitta rätt donator internationellt tar sin tid och familjen vill göra allt för att öka möjligheterna att hitta en passande donator.

– Fem av Marie-Louise kusiner i Terjärv kommer att testa om de har vävnad som passar, men förhoppningen är att många österbottningar ska registrera sig som donatorer, säger Ravald.

Läkarna i Schweiz har redan testat syskonen Moritz, Rebecka och Sebastian, men ingen av dem passar som donatorer.

– I princip letar vi efter en genetisk tvilling till Marie-Louise eftersom hennes vävnad är finländsk eller finlandssvensk. Om patienten kommer från en ort där folk är släkt med varandra är möjligheten större att hitta en passande stamcellsdonator från den regionen.

Familjen hoppas nu att österbottningar anmäler sig till Röda Korsets stamcellsregister som möjliga donatorer. Ju fler desto större chans att en lämplig donator hittas – inte bara i det här fallet utan också för många andra.

Kvinna utan hår och med glasögon sitter i videosamtal
Bildtext Efter en infektion och feber mår nu Marie-Louise Fahrni bättre igen. Mamma Ann-Christin Ravald och pappa Heinz Fahrni äter varje morgon frukost online med dottern.
Bild: Privat.

Två mostrar dog i leukemi

Ann-Christin Ravald har förlorat två mostrar i samma sorts leukemi som dottern nu har. Men mostrarna insjuknade på 1960- och 1980-talen, så prognoserna för Marie-Louise är mycket bättre.

– Prognosen ser ganska bra ut. Man har forskat ganska mycket kring den här sortens leukemi.

Nu hoppas Ravald att många från Österbotten kan tänka sig att bli stamcellsdonatorer via Röda Korset.

– Jag ber och hoppas det. Ju fler som registrerar sig desto större chans har vi hitta donator till Marie-Louise ifall hon behöver en.

Överläkare: Behövs 5 000 nya donatorer i år

Det finns i dag 65 000 personer i det finländska registret över stamcellsdonatorer. Men enligt överläkare Matti Korhonen vid Röda Korset är det brist på donatorer.

– En del patienter, kanske 10-20 procent, får inte den bäst passande donatorn, säger Korhonen.

Det innebär risk för komplikationer och stora utmaningar för patienten.

– Vävnadstypen måste vara en bra match mellan patient och donator. Annars får patienten svåra avstötningsreaktioner.

Det är därför man måste ha många donatorer och anpassa vävnadstyperna mycket noggrant, påpekar Korhonen.

Var fjärde finländare har vävnadstyper som bara hittas här

Det är också därför som ursprung eller genetisk bakgrund spelar en stor roll då man letar donatorer. Korhonen har varit med och forskat i finländska vävnadstyper och det har visat sig att det finns speciella vävnadstyper här.

– Vävnadstyper som är vanliga i Finland men ovanliga annanstans. Ungefär var fjärde finländare har sådana vävnadstyper och för dem är det svårt att hitta donatorer i andra (länders) register.

Orsaken är vår historia.

– Vi har varit en isolerad plats och genom krig eller hungersnöd har populationen tidvis blivit mycket liten. De vävnadstyperna som är typiska för Finland har sitt ursprung i sådana händelser genom historien. Och då hittar man inte de vävnadstyperna någon annanstans i världen, säger Korhonen.

Vi har inte riktigt undersökt det, men det är mycket troligt att det finns regionala olikheter

― Matti Korhonen

Är det också skillnad mellan regioner, att en österbottnisk donator skiljer sig från en i Lappland eller Nyland?

– Det är mycket troligt att det finns sådana olikheter också. Vi har inte riktigt undersökt det, men det är mycket troligt att det finns regionala olikheter.

Svårt att hitta rätt vävnad för afroamerikanska patienter

För att vara ett litet land har Finland ändå rätt så många inhemska matchningar i fråga om vävnadstyp. Det hänger i sin tur ihop med att befolkningen genetiskt sett är ganska homogen.

– På det sättet kan situationen för en finländsk patient vara mycket bättre än för andra regioner i världen som är heterogena. Till exempel inom den svarta populationen i USA hittar bara 30 procent en donator i ett register.

Det beror på att populationen till skillnad från Finland är heterogen. En person kan ha förfäder från Afrika, Asien och Europa.

– Även om man är del av den afroamerikanska populationen kan man ha delvis vitt eller annat slags ursprung. Det gör det ännu svårare.

Stamceller åker kors och tvärs över världen i dag

Ändå är det mycket vanligt att också finländska cancerpatienter får sina stamceller från något annat land. Totalt görs cirka 160 stamcellstransplantationer per år i Finland och i tre fjärdedelar av fallen kommer stamcellerna från utlandet.

– Och det är ungefär samma med alla länder.

I en del mindre länder hittas lämpliga inhemska donatorer bara i tio procent av fallen, så Finland har ett relativt gott läge jämfört med andra små länder.

– Ju fler donatorer, desto bättre för patienterna. Men det är inte bara att registret behöver vara stort, vi behöver få unga donatorer.

Transplantationer brukar lyckas bättre om donatorn är ung. Nya donatorer ska i Finland vara mellan 18 och 35 år gamla, men de finns kvar i registret tills man fyller 56.

Kurirer hämtar personligen stamcellerna

När en passande donator hittas i ett annat land åker någon från Röda Korsets blodtjänst och hämtar stamcellerna.

– Det är för att transplantationen måste ske inom tre dygn. Och om något skulle hända stamcellerna, om de skulle förloras i posten, skulle det vara ytterst farligt för patienten, säger Korhonen.

Personen som ska få stamcellerna får nämligen alltid en förbehandling och om stamcellerna sedan inte kommer är det möjligt att patienten avlider.

Ju fler donatorer, desto bättre för patienterna

― Matti Korhonen

Donation kräver sjukledigt, men liknar blodgivning

Stamceller behövs främst för leukemipatienter. Man kan donera stamceller på två sätt: antingen via benmärg och då sövs man ner under ingreppet.

Det andra sättet är mer som att ge blod.

– Man får små injektioner i fyra dagar av ett läkemedel som lossar stamceller från benmärgen till blodcirkulationen. På femte dagen kommer man in till sjukhuset och då samlas stamcellerna från blodomloppet med ett instrument. Det tar ungefär sex timmar, och de här fem dagarna måste man vara sjukledig.

För en donator ersätts alla kostnader kring donationen, alltså till exempel resan till Helsingfors men också förlorad inkomst eftersom man behöver vara sjukledig några dagar.

Diskussion om artikeln