Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga upplever mer oro för alkoholproblem än äldre

Ett gäng utbringar en skål.
Bildtext Unga upplever mer oro för alkoholdrickande än äldre, visar en enkät som Ehyt låtit göra.
Bild: Unsplash/Scott Warman

Unga vuxna upplever att samhällsproblem som orsakats av alkohol är större än vad äldre åldersgrupper uplever att de är. Det framkommer av en enkätundersökning som föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt låtit göra.

Enkätsvaren visar att unga bär på mer oro för alkoholproblem än äldre. I synnerhet upplever unga att problem som orsakats av alkohol är extra anmärkningsvärda då de förekommer i barnfamiljer. Unga upplevde också mer oro för familjevåld som orsakas av alkoholproblem.

Majoriteten av 18–25-åringarna som svarade på enkäten tror att alkoholförbrukningen och problem kopplade till alkoholdrickandet ökar om man underlättar försäljningen av alkohol.

70 procent av de unga som svarade på enkäten menar att de tider och de platser där man får köpa alkohol i nuläget räcker gott och väl.

”Enkätresultatet kan komma som en överraskning för personer som tror att unga efterlyser en friare alkoholpolitik”, säger avdelningschef Ilmo Jokinen vid Ehyt i ett pressmeddelande.

Att bli full ses som otrendigt

66 procent av 18–25-åringarna som svarade på enkäten anser att det är otrendigt att bli full. Över hälften säger också att de använder mindre alkohol än deras föräldrar.

Enligt enkäten upplever unga oftare än personer i andra åldersgrupper att folk i ens näromgivning dricker för mycket alkohol. En tredjedel av de unga enkätsvararna anser att det dricks för mycket i familjen.

Jämfört med andra åldersgrupper uppger fler 18–25-åringar att de endast dricker i andras sällskap. 41 procent uppger att de har druckit i sociala sammanhang, trots att de inte skulle ha velat göra det. 28 procent av de unga som svarade på enkäten är oroliga för sitt eget alkoholdrickande.

Förutom sociala relationer påverkar också sociala medier, reklamer och produktens utseende ungas alkoholanvändning i högre grad än äldres.

 1 138 personer som fyllt 18 svarade på enkäten under tidsperioden 26.8–6.9 i fjol. I studien ville man fokusera extra på åldersgruppen 18–25-åringar, och sammanlagt 204 personer från den åldersgruppen svarade på enkäten.

Diskussion om artikeln