Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jobbigt på daghemmen då föreståndarna har för många enheter att ta hand om – Raseborg inrättar en ny tjänst

Uppdaterad 19.01.2023 11:55.
Lapsia leikkimässä Puropuiston päiväkodin pihalla Nokialla.
Bildtext Raseborg har haft sju daghemsföreståndare. Alla har ansvar för flera dagisar. Nu inrättar staden en ny daghemsföreståndartjänst. Bilden är inte från Raseborg.
Bild: Antti Eintola / Yle

Varje daghemsföreståndare i Raseborg har ansvar för flera enheter vilket gör att det pedagogiska ledandet lider. För att råda bot på detta inrättar staden nu en ny tjänst som daghemsföreståndare.

I Raseborg finns i nuläget 19 dagvårdsenheter som är delade på sju daghemsföreståndare.

Det gjordes en personalenkät inom småbarnspedagogiken i maj 2022. Enkäten visade att personalen inte alltid får det stöd de behöver. De anställda upplevde också att chefen har för mycket arbete.

En föreståndare kan i Raseborg ansvara för 13 barngrupper

Kommunerna får själva bestämma hur ledarskapsstrukturen ser ut.

I Raseborg ansvarar varje daghemsföreståndare för två till fyra enheter. Antalet barngrupper per föreståndare är mellan nio och tretton.

Daghemsföreståndarna i Raseborg har ersättare och så kallade husansvariga som ska vara insatta i daghemsföreståndarens uppgifter och vid daghemsföreståndarens frånvaro ta ansvar för enhetens löpande ärenden. De här uppgifterna sköter ersättarna och de husansvariga vid sidan av sina egna uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik.

Staden vill nu underlätta situationen genom att inrätta en ny tjänst som daghemsföreståndare.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade (16.1) inrätta en ny tjänst som daghemsföreståndare från och med den 31 mars.

Daghemsföreståndarens grundlön är 3 000 euro i månaden. Man får också olika tillägg beroende på hur många avdelningar man ansvarar för, hur många daghemmen är och hurdan personalstyrkan på daghemmen är. Det betalas också tillägg för två språk, skiftesvård och kvällsvård.