Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad ska bli smidig och effektiv – behovet av personal ska inte påverkas

Raseborgs stadshus fotat från luften.
Bildtext Här i Raseborgs stadshus jobbar stadsdirektören och andra tjänstemän. Organisationen ska ses över i och med att mycket förändrats då social- och hälsovården flyttats över på Västra Nylands välfärdsområde. Arkivbild.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman ska planera en ny organisationsstruktur för staden. Det behövs på grund av att social- och hälsovården överförts till Västra Nylands välfärdsområde.

Den nya organisationen ska vara smidig och effektiv genom att man satsar på öppenhet, delaktighet och jämlikhet. Staden ska också vara konkurrenskraftig genom att man utvecklar verksamheten och de anställdas kompetens.

En konsultbyrå kommer att hjälpa stadsdirektören med arbetet att ta fram en ny organisation för staden.

Processen ska följa samarbetslagen och den personal som påverkas av förändringarna ska höras innan beslut fattas, har stadsstyrelsen slagit fast. Staden räknar inte med att förändringen påverkar behovet av personal.

Målsättningen är att behandla och godkänna planen i april–maj 2023 så att den nya organisationsstrukturen kan träda i kraft den första januari 2024.

Diskussion om artikeln