Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU inrättar ett gemensamt katastroflager i Finland

En läkare hjälper en sårad man i camouflagedräkt intill en ambulans.
Bildtext EU har hjälpt Ukraina bland annat i form av medicinsk utrustning från rescEU-lager.
Bild: Abdullah Tevge / AOP

Europeiska kommissionen finansierar ett lager för räddnings- och sjukvårdsmaterial för bland annat radiologiska och nukleära hot för EU-länderna. CBRN-lagret är det första i sitt slag och placeras decentraliserat i Finland.

EU har beslutat att bekosta ett gemensamt lager för räddnings- och vårdsmaterial mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot i Finland.

Projektet är värt över 240 miljoner euro.

Det handlar bland annat om skyddsutrustning, mätinstrument och läkemedel. Tanken är att det material som lagras i Finland inom 12 timmar ska kunna sändas till ett område där det skett en storolycka eller där det pågår en kris.

”Rysslands aggressionskrig mot Ukraina har visat att det finns ett behov av att förbättra EU:s beredskap”, säger EU:s kommissionär med ansvar för krishantering Janez Lenarčič i ett pressmeddelande.

Det finländska CBRN-lagret är en del av resc EU-initiativet. CBRN står för engelskans chemical, biological, radiological, nuclear och Resc EU är EU:s system av gemensamma resurser för att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser.

Ett mindre CBRN-lager placeras i Polen.

Inom unionens Resc EU-system finns olika lager runt om i Europa, bland annat i Tyskland, Rumänien, Grekland, Belgien, Sverige, Danmark, Ungern, Slovenien och Nederländerna. Sverige lagerhåller bland annat personlig skyddsutrustning som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar för EU-behov.

Decentraliserat lager

I Finland kommer CBRN-lagret att placeras decentraliserat på olika håll i landet utan att man offentliggör var varorna finns.

”De beredskapsupplag som byggs upp i Finland förbättrar Europeiska unionens strategiska beredskap och beredskapen att möta olika typer av hot, särskilt i norra Europa och i Östersjöområdet. I den förändrade säkerhetsmiljön är EU:s gemensamma beredskap ännu viktigare än tidigare”, säger inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna).

Lagerhållningen i Finland är ett femårigt projekt som pågår till och med hösten 2026.

”I projektet bildas under detta år processerna för larm och logistik. Utifrån dessa kan det material som införskaffats sändas till dem som behöver hjälp. I arbetet deltar ett omfattande förvaltningsövergripande nätverk”, konstaterar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Planen är att räddningsutrustning ska finnas redo att skickas till ett krisområde eller en olycksplats nästa år.

Resc EU finansieras till 100 procent av EU.