Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa kräver att Kemira restaurerar hela Infjärden

Infjärden i Vasa.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Stadsstyrelsen i Vasa vill se ändringar i kemiföretaget Kemiras planer för restaureringen av Infjärden. Enligt stadsstyrelsen bör bolaget se till att hela sjön restaureras.

I mitten av december fattade Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ett beslut om att förlänga tidsfristen för vatten- och miljötillståndet för restaureringen av sjön Infjärden.

Kemira hade ansökt om en förlängning, men också begärt ändringar i planerna om hur vattendraget ska restaureras. Bolaget ville dela upp området i fyra delar och endast muddra delar av vattendraget.

Även om regionförvaltningsverket förlängde tidsfristen gav de inte Kemira tillstånd att bygga en vägg av träpålar tvärs över vattendraget. RFV gav ändå inga direkta direktiv för vad som borde göras på området.

Nu har Vasa stadsstyrelse beslutat ansöka om ändring i beslutet som regionförvalningsverket fattade i december.

I stadsstyrelsens utlåtande konstaterar man att lösningen där området C lämnas omuddrat inte lagenligt beaktar områdets ikraftvarande general- och detaljplaner.

En kartbild där vissa områden är markerade.
Bildtext Området C, som Kemira vill lämna omuddrat, är här markerat i gult.
Bild: Kemira

Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att området C även i fortsättningen ses som ett område som bör restaureras. Ifall stora mängder skadeämnen lämnas i området, finns det risk för att området förblir oanvändbart.

Stadsstyrelsen är inte heller nöjd med att Kemira får tilläggstid för att påbörja åtgärderna.

RFV har förlängt tidsfristen så att de godkända åtgärderna ska genomföras inom sex år av det att beslutet vunnit laga kraft.

Kemira kan kräva ändringar i beslutet som regionförvaltningsverket fattat, men bolaget har ännu inte meddelat hur det kommer att agera.

I december konstaterade Anne Helenius-Heir, ansvarig chef för miljö-, arbetssäkerhets- och kvalitetsfrågor på Kemira, att bolaget kommer att bekanta sig med tillståndsbeslutet i lugn och ro och fortsätta sitt samarbete med myndigheterna.

– Vi har gjort ett betydande jobb med restaureringsplanen för Infjärden och vi hoppas att vi kan fortsätta detta helhetsprojekt för att restaurera det gamla fabriksområdet samt området kring sjön.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Vaasan kaupunginhallitus vaatii Kemiralta koko Pukinjärven entisöintiä – hakee muutosta aluehallintoviraston päätökseen skriven av Sebu Björklund. Översättning av Juho Teir.