Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Undantagslovet för skejthallen i Östermalm i Borgå godkändes

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå godkände på tisdagen undantaget för industrihallen i Östermalm som planeras som idrottshall.

Orsaken till beslutet är att detaljplanen för området bara tillåter industri- och lagerbyggnader och därför krävde ett undantagslov.

Byggnaden har en våningsyta på cirka 1 300 kvadratmeter våningsyta och 610 kvadratmeter våningsyta kan nu byggas om till idrottshall.

Idrottslokalen ska främst drivas av ungdomsväsendet och tänkt att användas för att åka skejtboard, BMX-cykling, scooteråkning och rullskridskoåkning.

Relaterat

Skissbild över idrottshall och ett planerat tillbygge.

BK-46 vill att Raseborgs stad förstorar idrottshallen i Karis

Planerna presenterades för stadsstyrelsen på måndagen.

En skylt där det står idrottscentrum. Skylten står vid en korsning av en gång- och cykelväg och en bilväg.

Planerna går framåt för Kokon idrottscentrum i Borgå – nya trafiklösningar skissas upp

Ny väg från Tolkisvägen planeras väster om området.

Skiss över en planerad idrotts- och evenemangspark i Karleby.

Karleby hybridarena får statligt bidrag på 1,2 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket ger Karleby idrottspark ett stort bidrag.

Bidraget på 1,2 miljoner euro ges för byggandet av hybridarenan i Karleby.

Timo Sivula som är vd för Karleby Idrottspark är förstås glad över beskedet. Hybridarenan beviljades understöd med förhöjning för den koldioxidsnåla energilösning som kommer att användas i arenan.

Karleby hybridarena blir en stor idrottshall med möjligheter för såväl issport, bollspel och friidrott. Budgeten för projektet uppgår till 50 miljoner euro.

Närpes köper idrottshall för en miljon

Närpes stad ger sina skolelever mera utrymme för idrott.

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte på måndag kväll köpet av en idrottshall som ursprungligen byggts för padel, men staden ska alltså bygga om den till ett slags allaktivitetshall för skolgymnastik och idrott.

Säljare är fastighetsbolaget Rusk och staden fick köpa hallen för en miljon euro. De ändringsarbeten som behövs kan kosta staden ungefär lika mycket till, uppger fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP).

Ekenäs sim- och bollhall.

Raseborg reserverar pengar för solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs

Raseborgs stad installerar solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs. Tekniska nämnden reserverade 80 000 euro för det här. Pengarna tas från ett anslag som reserverats för energieffektivitetsåtgärder i stadens budget för år 2023.

Saneringen av taket på Höjdens skola i Tenala är inte aktuell nu och därför föreslår stadens så kallade Hinkuarbetsgrupp 80 000 euro för solpaneler till bollhallens tak i stället.

Installeringen av solpanelerna på bollhallens tak inverkar inte på den planerade renoveringen av simhallen.

Tekniska nämnden fattade beslutet om solpanelerna på sitt möte den 21 februari. Ärendet delges stadsstyrelsen.