Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Busskuren vid ÅST blir långkörare – stadsmiljönämnden remitterade ärendet efter två bordläggningar

Det är möjligt att busskuren på Auragatan utanför Åbo Svenska Teater ändrar utseende. Busskuren ingår i gatuplanen för området kring det nya salutorget i Åbo och Åbo stadsmiljönämnd remitterade gatuplanen på sitt möte på tisdagen.

Nämnden har redan bordlagt ärendet två gånger i december.

Busskuren har fått kritik för att den finns rakt framför Åbo svenska teater som är Finlands äldsta teaterbyggnad.

Då den nya gatuplanen bereds ska stadsmiljönämnden utreda om det går att flytta den upplysta reklamskylten som finns på busskuren eller om reklamen helt kan tas bort.

Åboland

Ålands postterminal utifrån.

Två från Åland Post döms till villkorligt fängelse för smuggling – vd frias

De fyra övriga åtalade från Åland Post frias.

Byar och skärgård utvecklas i Kimitoön

Kimitoöns kommun uppdaterar sitt mark- och boendepolitiska politiska program, och funderar speciellt på byarna och skärgården.

I programmet bestäms vilka tyngdpunkter kommunen ska ha i utvecklingen och var olika funktioner ska placeras.

Näringslivsnämnden ser det som viktigt att byarna utvecklas på hela ön, men varje by ska utvecklas utgående från sina förutsättningar och behov.

Nämnden vill också arbeta för att nya byaplaner görs upp, och att det görs aktiva insatser för att stödja byarnas utveckling och förutsättningar att hållas levande.