Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kaskö hamn tar emot vindkraftsdelar – totalt kring 30 fartyg

De första fartygen med vindkraftskomponenter ska anlända till Kaskö hamn ikväll och natten till torsdag.

Det här är första gången som hamnen i Kaskö tar emot vindkraftskomponenter. Komponenterna ska till Fortums bygge i Pjelax.

Transporterna kommer att fortsätta under våren och sommaren. Totalt kommer det att bli kring 30 lastade fartyg.

Komponenterna kommer att förvaras i hamnen. Enligt planen börjar byggandet i Pjelax i mars.

Relaterat

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Deltagare i Svenska Yles valdiskussionssändning 17.3.2023

Valdiskussion: Vilka energiformer ska Finland satsa på?

Hur ska vi värma våra hus och lysa upp våra gator? Är det vindkraft och kärnkraft som gäller? Energipolitiken diskuterades med kandidater från Vasa valkrets.

Vindkraft fortsätter väcka diskussion i Kimitoön

På måndagen lämnades det in en ny fullmäktigemotion om vindkraft i Kimitoön.

En grupp fullmäktigeledamöter med Janne Salonen (obunden) som första undertecknare, kräver nu att det måste beslutas om ett två kilometers minimiavstånd mellan vindkraftverk och annan bebyggelse.

– Jag blev bestört då jag på radion fick höra att man diskuterar diskuterar vindkraft på Kimitoön igen, säger Salonen under fullmäktigemötet.

Kimitoöns kommun borde besluta om ett sådant här skyddsavstånd innan en enda delgeneralplan som berör vindkraftverk tas till behandling, enligt ledamöterna.