Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mot yrkesexamen! – förberedande utbildning för ungdomar med funktionsvariationer kommer till Pargas

Ett klassrum med en lärare och två elever.
Bildtext Snart får Telma-linjen vid Optima i Pargas sällskap av den nya HUX sp-utbildningen som börjar i augusti.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Optima i Pargas erbjuder från och med augusti den handledande HUX sp-utbildningen, som är avsedd för ungdomar som behöver särskilt stöd och individuell handledning. Utbildningen förbereder den unga för framtida yrkesstudier.

Den förberedande HUX-utbildningen infördes i Finland i augusti 2022. Utbildningen ersätter den tionde klassen, utbildningen som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

Utbildningen ges på två olika nivåer: en allmän nivå, och som HUX sp-utbildning. Den sistnämnda ordnas som specialundervisning för ungdomar och unga vuxna med funktionsvariationer som behöver särskilt stöd och individuell handledning.

I nuläget har yrkesskolan Optima HUX-utbildning på allmän nivå i Jakobstad, och HUX sp-utbildningen finns i Jakobstad och Helsingfors. Från och med augusti kommer HUX sp-utbildningen också att erbjudas vid Optima i Pargas. Man kan söka till utbildningen i vårens gemensamma ansökan mellan den 21 februari och den 21 mars.

Målet med den ettåriga utbildningen är att förbereda den unga för gymnasiestudier eller yrkesstudier på andra stadiet. I Optimas fall handlar det alltså om yrkesstudier.

– Målsättningen är att den unga stärker sina studiefärdigheter och sina sociala färdigheter för att klara av en yrkesutbildning. Alla de färdigheter som man ännu behöver individuell handledning i får man fördjupa sig i under det här studieåret, säger Petra Kaske, som är teamledare vid Optima.

En rödhårig kvinna med glasögon ler och ser in i kameran.
Bildtext Petra Kaske, teamledare vid Optima.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Vid Optima i Pargas kommer HUX sp-utbildningen att arrangeras som smågruppsundervisning. Helt konkret går utbildningen ut på att man på ett påtagligt sätt får bekanta sig med olika branscher, arbetslivet och vilka alternativ det finns för att studera till ett yrke.

– Den studerande skapar sig en uppfattning om vilken bransch som intresserar och vad man vill göra i vuxenlivet och arbetslivet. Sedan funderar man på ifall man kan gå en yrkesutbildning i en vanlig yrkesskola, eller om man behöver studera med särskilt stöd, exempelvis vid någon av Optimas yrkesinriktade utbildningar som finns i Österbotten, säger Kaske.

Enligt Kaske finns det ett stort behov för den handledande HUX-utbildningen.

– Vi hör från den grundläggande utbildningen, att det finns allt fler ungdomar som inte genast vet vad de vill göra efter årskurs 9, och som inte har en uppfattning om sina egna styrkor och svagheter, säger Kaske.

Får positivt mottagande av Telma-linjen i Pargas

Vid Optima i Pargas finns sedan tidigare Telma-utbildningen, som handleder till arbete och självständigt liv. Den 1–3 år långa utbildningen som ordnas som smågruppsundervisning är avsedd för ungdomar med funktionsvariationer som efter grundskolan inte har förutsättningar att börja en vanlig yrkesutbildning. Man upprätthåller färdigheter som den studerande lärt sig i grundskolan och lär ut färdigheter som behövs i ett självständigt liv, exempelvis att laga mat.

En kvinna med brunt hår och glasögon ler och ser in i kameran.
Bildtext Martina Nyberg-von Hellens, specialyrkeslärare vid Optima i Pargas.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Specialyrkeslärare Martina Nyberg-von Hellens, som är ansvarig lärare för Telma-linjen vid Optima i Pargas, ser det som en positiv sak att den nya HUX sp-utbildningen flyttar in i samma lokaler med Telma-linjen. För många vid Telma-linjen är socialt umgänge en stor sak, och nu när flera studerande börjar vid Optima i Pargas får Telma-linjens studerande träna på och vänja sig vid att umgås med en större grupp människor.

– Å andra sidan är det också positivt för HUX-utbildningens elever, som för oss alla, att träffa människor som är annorlunda och som man måste ta i beaktande på ett annat sätt, säger Nyberg-von Hellens.

Hon tror också att en del studerande kan ha nytta av att delta i undervisningen vid såväl HUX-utbildningen som Telma-linjen.

Ett klassrum med en lärare och två elever.
Bildtext Vid Optima i Pargas finns i nuläget Telma-utbildningen, som handleder till arbete och självständigt liv.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Flytt till nya skolcentret nästa år

Optima i Pargas står också inför andra nya vändningar i och med att Optima flyttar in i det nya skolcentret i Pargas i början av nästa år.

Petra Kaske ser det som oerhört positivt, att Optimas studerande i och med flytten kommer att vara i samma lokaler som de andra ungdomarna i Pargas.

– Jag ser det som en stark och naturlig del att vi är där. Vi har alla ändå samma behov att få vara en del i gemenskapen med de andra, oberoende om man har en funktionsvariation eller inte. Det här är en jättepositiv sak, säger Kaske.

Ett skolundervisningskök med grön-vit-rutigt golv.
Bildtext De studerande vid Telma-linjen i Pargas lär sig olika vardagsfärdigheter, såsom att laga mat.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Också Martina Nyberg-von Hellens är positivt inställd till flytten till det nya skolcentret.

– Lokalerna är fräscha, nya och anpassade enligt Optimas behov. I framtiden hoppas vi också kunna samarbeta med en del utbildningslinjer vid yrkesskolan Axxell. En del av Optimas elever kunde exempelvis delta i Axxells byggundervisning eller laga mat tillsammans med Axxells elever i deras undervisningskök, säger Nyberg-von Hellens.

Hon ser ändå ett orosmoment med att Optima kommer att vara i samma lokaler som de andra skolorna i Pargas.

– Ungdomar i 15–16-årsåldern är inte alltid så mogna när det gäller någon som är lite annorlunda. Därför måste skolorna tillsammans jobba för att se till att ingen blir utpekad på något vis, säger Nyberg-von Hellens.

Diskussion om artikeln