Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Indien kan redan ha den största befolkningen i världen – Kinas befolkning minskade för första gången på sextio år

Människor och trafik på gata i Indien.
Bildtext Trafik i den indiska staden Chennai, en av Indiens största städer där det bor 4,6 miljoner människor.
Bild: Idrees Mohammed / EPA

Skillnaden uppskattas till 5 miljoner till Indiens fördel. Siffran, som kan jämföras med hela Finlands befolkning, kan kännas marginell när det handlar om länder med över 1,4 miljarder invånare – men symbolvärdet är stort.

Att Kina är det land som har den största befolkningen i världen har länge varit en konstant. Men det har likaså varit känt att Indien skulle gå om Kina i folkmängd. FN hade uppskattat att det här skulle ske under år 2023, men de flesta prognoser placerade skiftet senare på våren.

På tisdag publicerade Kinas nationella statistikbyrå färsk statistik över 2022 där befolkningsmängden för första gången sedan år 1961 minskade. Enligt de uppgifterna hade Kina i slutet av år 2022 1 412 miljoner invånare.

Det saknas exakta uppgifter för Indien, men World Population Review, en oberoende organisation med fokus på folkräkning och demografier, uppskattar att den indiska folkmängden i slutet av 2022 var 1 417 miljoner. Skillnaden är fem miljoner invånare, den psykologiska effekten långt större.

Yngre medianålder i Indien både hot och möjlighet

Att ha den största befolkningen är inte odelat positivt. Informationsföretaget Bloomberg skriver att utvecklingen sätter än större press på Indiens preminiärminister Narendra Modi att skapa fler jobb och säkra landets fortsatta tillväxt.

Indien befinner sig också i ett tidigare skede av så kallad demografisk transition än Kina. I Indien är medianåldern 28 år, i Kina är den 39. Indien har alltså mer tid på sig innan andelen äldre som behöver försörjas och vårdas av yngre åldersgrupper växer till sig.

En av tio indiska kvinnor i arbetsför ålder deltar i arbetslivet jämfört med sju av tio i Kina.

― Den indiska tankesmedjan CMIE

Andelen invånare i arbetsför ålder är relativt stor, men förhållandevis många är utanför arbetslivet. När det kommer till hur kvinnor arbetar utanför hemmet blir skillnaden mellan länderna markant. Enligt tankesmedjan CMIE, Centre for Monitoring Indian Economy, jobbar bara en av tio indiska kvinnor i arbetsför ålder utanför hemmet. I Kina är motsvarande siffra en av sju.

Befolkningskontroll på bekostnad av mänskliga rättigheter

Kina och Indien har båda länge följt med och försökt påverka sin befolkningsutvekling med olika kampanjer och åtgärder. Flera av dem har kritiserats både internt och internationellt för att trampa på mänskliga rättigheter. Steriliseringar och aborter som utförts utan informerat samtycke har ägt rum i årtionden och familjer med fler barn än vad som ansetts lämpligt har utsatts för sanktioner. Samtidigt låg påtryckningar och krav från västvärlden bakom många av de beslut som indiska myndigheter gjorde.

Den mest kända enskilda åtgärden torde vara Kinas så kallade enbarnspolitik som mildrades 2016 och i praktiken upphävdes 2021.

Nu har de kinesiska myndigheterna slagit om och försöker istället få fler kineser att skaffa fler barn. Befolkningsminskningen kom tidigare än väntat, och oron för hur arbetskraften och resurserna ska räcka till för att ta hand om en åldrande befolkning växer.

Bland annat har mödrahälsovården förbättrats och skattelättnader ska uppmuntra till familjebildning. Men de åtgärderna har hittills inte gett någon större effekt. Det som skulle behövas är hjälp med vardagspusslet och ökad jämställdhet, skriver till exempel BBC.
Många unga kineser ser framtiden som osäker, och därför skjuter de upp att bilda familj – eller väljer bort barn helt.

Jordens befolkning fortsätter växa

Hur länge jordens befolkning fortsätter växa är oklart. FN:s senaste rapport över befolkningsutvecklingen har med ett scenario där antalet människor på jorden år 2100 skulle vara 10,4 miljarder. Enligt en modellering ur en studie som publicerades i The Lancet bryts befolkningstillväxten år 2064 vid 9,7 miljarder vilket år 2100 skulle innebära att befolkningen krympt till 8,8 miljarder.

Mycket av den tillväxt som sker kommer att äga rum på den afrikanska kontinenten.