Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

EU-pengar ska hjälpa övergången från torv

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 138 miljoner euro EU-finansiering fram till år 2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning.

Fondens åtgärder ska ingå i det region- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Finansieringen kan utnyttjas i 14 landskap där användningen av torv för energiproduktion ska minska och grön omställning främjas. Bland dessa landskap finns även Österbotten och Mellersta Österbotten.

Målet är att lindra effekten av minskad torvproduktion och stöda utvecklingen av nya möjligheter till affärsverksamhet.