Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Många Mörskombor har bytt välfärdsområde – risk att den egna vårdcentralen dras in om ännu fler byter: ”Vi måste alla dra vårt strå till stacken”

Sten Lindgren går in genom ytterdörren till vårdcentralen.
Bildtext Sten Lindgren är glad för att han har fått betjäning på svenska vid vårdcentralen i Mörskom men är samtidigt orolig för att servicen kan försvinna.
Bild: Lone Widestam / Yle

De som bor i Mörskom och Pukkila är geografiskt mycket närmare Päijänne-Tavastlands välfärdsområde än Östra Nylands välfärdsområde. Gammal vana är svår att byta och 500 personer har flyttat sin hälsovård tillbaks till Päijänne-Tavastland.

Sten Lindgren har skjutsat grannen till vårdcentralen i Mörskom. Han var på plats också några dagar tidigare – då för att ta hand om sig själv.

– Jag behövde tid till laboratoriet och ringde hit genast halv åtta på morgonen och två och en halv timme senare fick jag tid till blodprov. Mycket bättre kan det inte bli om det går så här snabbt att få tid.

Lindgren har bara gott att säga om övergången till det nya välfärdsområdet men han är orolig för att vårdcentralen kan försvinna från kommunen.

Det visar sig att hans oro är befogad. Men innan vi går in på det ska vi sätta oss på kartan om nuläget.

Sten Lindgren tittar rakt in i kameran. Han står ute vid en snöig åkerkant.
Bildtext Sten Lindgren är bekymrad för att vårcentralen kan försvinna då allt fler byter välfärdsområde.
Bild: Lone Widestam / Yle

Invånare i Mörskom och Pukkila är de östnylänningar som haft de största förändringarna i och med vårdreformen. De har bytt både sjukvårdsdistrikt och välfärdsområde.

Innan årsskiftet hörde Mörskom och Pukkila till Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd. Från och med årets första dag är de en del av Östra Nylands välfärdsområde tillsammans med Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.

Mörskomborna böt samtidigt också sjukvårdsdistrikt från Päijänne-Tavastland till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Många Mörskombor jobbar och uträttar ärenden åt Päijänne-Tavastland-hållet och då är det också naturligt att använda deras social- och hälsovårdstjänster, det berättar kommundirektör Sam Vuorinen i Yle Östnylands tidigare artikel om att vårdreformen tvingar Mörskom att byta välfärdsområde.

En vårdare syns genom ett fönster, på bilden finns en karta över Östra Nylands välfärdsområde
Bildtext Både Mörskom och Pukkila är på gränsen till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde. Invånarna har därför längre väg till Borgå sjukhus än till centralsjukhuset i Lahtis dit de flesta hittills har åkt.
Bild: Henrietta Hassinen (foto), Fredrika Sundén (kollage) / Yle

Tack vare valfriheten är det möjligt att själv välja var du vill ha din service. I nuläget har 500 personer meddelat att de har bytt välfärdsområde – ungefär 300 av Mörskoms 1 871 invånare och 200 av Pukkilas 1 833 invånare. I procent skrivs siffran 13,5 procent.

Räknar man ut procenttalet för endast Mörskomborna är det över 16 procent av Mörskomborna som bytt välfärdsområde.

– Det känns inte bra för om folk här i Mörskom inte använder vårdcentralen kan det vara att de stänger den och då har vi ingen läkare eller tandläkare här och apoteket kanske försvinner. Det vill jag inte, jag vill att alla drar sitt strå till stacken, säger Sten Lindgren.

För tillfället kan Mörskomborna beställa tid till tandläkare, läkare eller sjukskötare på den egna vårdcentralen i Mörskom.

Längre bilväg till det nya välfärdsområdet

För Mörskombon Betty Rosendal har ett byte av välfärdsområde betytt längre avstånd. Hon har under 20 kilometer till Mörskom och Orimattila där hon får hälsovård men på kvällar och veckoslut kunde hon tidigare åka 38 kilometer till Lahtis och nu blir det istället över 50 kilometer till Borgå.

Rosendal har företagshälsovård i Orimattila och funderar därför på att byta välfärdsområde.

– Jag har ännu inte fattat ett beslut men troligen blir det Päijänne-Tavastland eftersom jag via arbetet kommer dit gratis.

Carita Schröder som är ansvarsområdesdirektör för hälsotjänster i Östra Nylands välfärdsområde bekräftar att 500 personer är avsevärt många.

– Jag förstår att invånarna tycker att den gamla invanda servicen är lättare att använda. Också med tanke på att Östra Nylands välfärdsområde måste ordna sina tjänster på nytt i och med övergången, säger Schröder.

Man kan byta välfärdsområde för endast ett år i taget men även om man väljer att ha sin hälsovård i Päijänne-Tavastland är det ändå Östra Nylands välfärdsområde som gäller för till exempel jourärenden.

– Till en början påverkar det inte Mörskom och Pukkilas närservice att så många har bytt välfärdsområde, men om invånare också i fortsättningen väljer Päijänne-Tavastland måste vi fundera på hur mycket närservice vi kan erbjuda.

Karl Lönnberg som är biträdande överläkare för Östra Nylands välfärdsområdes östra enhet är inne på samma spår.

– Åtminstone tills vidare försöker vi ha kvar närservicen och hoppas att så många som möjligt inte väljer att byta välfärdsområde. Om många söker sig bort finns risken att hela vårdcentralen stängs.

Bättre förutsättning att Mörskombor får service på svenska

Mörskom är en av Finlands minsta kommuner. Den är tvåspråkig men de svenskspråkiga Mörskomborna har alltid fått kämpa för att få service på sitt modersmål.

– Jag var till läkarmottagningen och som tur var där en tvåspråkig dam och vi behöver den svenskspråkiga servicen här så jag var nöjd, säger Sten Lindgren.

Det är en sak som kanske rentav blir bättre nu i och med att Mörskom är en del av Östra Nylands välfärdsområde, det tror åtminstone Lindgren.

Sten Lindgren står inne i vårdcentralen. En äldre dam sitter på en orange stol.
Bildtext Tillsvidare är vårdcentralen i Mörskom kommuninvånarnas närmaste vårdcentral.
Bild: Lone Widestam / Yle

Övergången till det nya välfärdsområdet har inte gått helt smärtfritt och det finns en del saker som oroar ortsborna.

I Mörskom-gruppen på Facebook är invånare upprörda över övergången till nya välfärdsområdet och byte av sjukvårdsdistrikt. En person skriver att det sades att servicen inte skulle bli sämre, men det gick till exempel inte längre att kolla infektionsvärden vid vårdcentralen i Mörskom.

– Det kom som en liten överraskning åt oss att de som tidigare har bidragit med servicen i Mörskom tog med sig alla mätinstrument – bland annat det som man mäter infektionsvärden med. Vi fixar det och vårdcentralen kommer att få alla instrument som behövs så att vi kan fortsätta att ha bra närservice för Mörskomborna, säger Lönnberg.

Diskussion om artikeln