Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Priset på el var rekordhögt i fjol – så här kan elåret 2022 sammanfattas

Elkablar och elverk i ett vintrigt landskap i solnedgång.
Bildtext Elpriset steg speciellt mycket efter sommaren i fjol, men finländarna klarade av att spara mer el än väntat under hösten.
Bild: Alamy / AOP

Elen var dyrast den 8 augusti i fjol: 861 euro per megawattimme. Som billigast var elen den 12 november: -2.08 euro per megawattimme.

I medeltal blev finländarnas elräkningar drygt 50 procent större i fjol, uppger Energimyndigheten i en sammanfattning av elåret 2022.

I medeltal steg priset på el ändå med 142 procent i de finländska hushållen (för dem med en förbrukning på 3 500 kilowattimmar per år). Orsaken är som bekant kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland som ledde till slopad import av rysk energi.

Finländarna gick från att i genomsnitt betala 6–8 cent per kilowattimme till 12–20 cent.

Stora prisvariationer – men genomsnittet rekorddyrt

I fjol var priset på el i medeltal 154 euro per megawattimme. Priset steg med 113 procent jämfört med år 2021. Det genomsnittliga priset på el har aldrig varit så här högt i Finland.

Exempelvis år 2021 var priset på el i medeltal 72 euro per megawattimme och år 2020 28 euro per megawattimme.

Elpriset i fjol varierade kraftigt och var negativt under endast 27 timmar i fjol, bland annat den 12 november då elpriset låg på -2.08 euro per megawattimme klockan 4–6 på morgonen.

Som dyrast var elen den 8 augusti: 861,14 euro per megawattimme klockan 9–10 på morgonen.

Orsaken till de stora prisvariationerna är det varierande vädret och den begränsade överföringskapaciteten.

Svårare tider sedan sommaren

Det är särskilt från och med sommaren som finländarna lidit av dyrare elräkningar. Då tog mångas billiga tidsbundna elavtal slut och tillsvidarekontrakten blev dyrare.

En del av hushållen, drygt 25 procent, har ändå fortfarande elavtal med billigare fasta priser. Det finns därmed stor variation i priset finländarna betalar för el.

Elpriserna har fått många finländare att tänka om då de väljer elavtal och utbudet på marknaden har varierat. Tidigare har det funnits av alla slags avtal ungefär lika mycket till hands, men nu har de flesta elförsäljare erbjudit främst börselavtal som nya kontrakt.

Tidsbundna avtal var ändå vanligast år 2022, följt av tillsvidareavtal och sedan börsel.

Finländarna bra på att spara el

Finländarna förbrukade mindre el i fjol än tidigare. Tack vare det här kunde man kompensera för den uteblivna ryska importen.

Elförbrukningen minskade som mest i december efter myndigheters höstkampanj om att använda mindre el.

I december minskade förbrukningen med 10 procent jämfört med år 2021. Också i september, oktober och november minskade förbrukningen med mellan 7 och 9 procent.

Finländarna sparade mer el än vad myndigheterna hade hoppats på. Myndigheterna hade som mål en minskad förbrukning på 5 procent.

Den inhemska elproduktionen låg på ungefär samma nivå i fjol som tidigare år. Det producerades också mer vindkraft i fjol. Finlands vindkraftskapacitet ökade med 75 procent och vindkraften byggdes ut med dryga 2 400 megawatt.