Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvevlax skola borde genast renoveras

Uppdaterad 17.11.2015 15:03.
Kvevlax skola i Korsholm
Bildtext Kvevlax skola är tänkt att bli ett nytt lärcenter om några år.

Eleverna ökar och behovet av mera utrymmen i Kvevlax skola och Petsmo daghem är akut. Det skriver undertecknarna i en motion som lämnades in på fullmäktigemötet i Korsholm på måndag kväll.

Kvevlax växer och den nya omfartsvägen ökar områdets attraktionskraft, skriver fem undertecknare med Anna Sand (SFP) i spetsen.

De vill nu se en snabb grundrenovering av Kvevlax skola så att det nya lärcentret står klart senast hösten 2019. Redan nästa år borde det finnas anslag för planering.

Skolfusioner ska sättas på is

Samtidigt kräver de att inga tillfälliga sammanslagningar av byskolor i området görs i väntan på lärcentret. De ekonomiska effekterna kan kan till och med bli dyrare än inbesparingarna, skriver motionsställarna.

I motionen befarar man att en överföring av elever till Kvevlax i detta skede skulle ytterligare senarelägga grundrenoveringen. Det skulle vara svårt att omplacera ännu fler elever än i dag medan byggnadsarbetet pågår.

Kvevlax skola har inte renoverats på 30 år.