Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vårdpersonalen får företagshälsovård i Pargas också i fortsättningen – men bristfälliga språkkunskaper vid tidsbokningen oroar

Pargas hälsostation
Bildtext Social- och hälsovårdens personal i Pargas får fortfarande företagshälsovård vid Pargas hälsocentral, även om företagshälsovården inom välfärdsområdet sköts av Länsirannikon Työterveys. Ingången till företagshälsovården finns vid en sidoingång.
Bild: Arash Matin / Yle

Sedan årskiftet får Egentliga Finlands välfärdsområdes personal företagshälsovård vid Länsirannikon Työterveys Ab. Men vid tidsbokningen har det ibland varit svårt att få betjäning på svenska.

En arbetstagare som jobbar inom vården i Pargas bekräftar till Yle Åboland att hon haft svårt att boka en vårdtid via den nya företagshälsovården och att personen vid tidsbokningen talade endast finska.

Eftersom arbetstagaren inte kunde finska, blev hon senare uppringd av en läkare som kunde engelska, men inte heller den här gången lyckades arbetstagaren boka en vårdtid.

Carola Jahnsson, företagshälsovårdare vid Länsirannikon Työterveys enhet i Pargas, beklagar att det ibland inte funnits personal vid tidsbokningen som behärskar svenska.

– Vi strävar efter att kundtjänsten har personer som talar de båda inhemska språken och engelska, men ibland kan det komma många samtal samtidigt och då kan det hända att den som svarar inte kan så bra svenska eller engelska. Men om man inte kan språket som kunden talar, så tar man upp telefonnumret och ber att en annan person som kan språket ringer tillbaka. Det är olyckligt att det gick så här, säger Jahnsson.

Tidsbokningen är centraliserad, men via webbokningen kan man önska att bli uppringd från Pargas

― Carola Jahnsson, företagshälsovårdare i Pargas

Länsirannikon Työterveys enhet i Pargas finns vid Pargas hälsocentral i gamla diabetesrådgivningens utrymmen intill fysioterapin. I Pargas arbetar två företagsläkare, en arbetsfysioterapeut och en företagshälsovårdare. Alla som är anställda i Pargas kan ge vård på svenska, men tyvärr är det inte möjligt att ringa och boka tid direkt till Pargas.

– Tidsbokningen är centraliserad, så det finns inte ett direktnummer till Pargas. Men det går också att boka tid på webben och då kan man lämna önskemål att vi ska ringa upp från Pargas, säger Jahnsson.

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde arbetar ungefär 23 000 personer. Av dem får ungefär 17 000 anställda företagshälsovård via Länsirannikon Työterveys, medan ungefär 6000 personers företagshälsovård sköts av underleverantörer.

En orsak till att det till en början varit svårt att boka vårdtider beror också på att det tagit tid att uppdatera alla uppgifter i datasystemet, berättar företagets verkställande direktör Petri Nieminen.

– Om en kund har försökt boka tid via webben, har det kanske inte lyckats eftersom alla uppgifter inte har uppdaterats i systemet. Men nu borde det fungera, säger Nieminen.

Informationen om hur företagshälsovården ska ordnas kom sent

För alla vårdanställda i Pargas har det inte varit helt klart var de kan få företagshälsovård efter övergången till välfärdsområdet. Jahnsson medger att informationen om hur företagshälsovården ska ordnas kom ganska sent.

– Ett problem var att lovet för företagshälsovårdens enhet i Pargas kom sent och att det inte gick att gå ut med information innan lovet var godkänt av Regionförvaltningsverket. Länsirannikon Työterveys skickade ut infomaterial i december, men det hände mycket annat då, så informationen har säkert gått en del förbi. Alltid finns det saker att förbättra när det gäller kommunikationen, säger Jahnsson.

Även om mycket av informationen kring övergången till välfärdsområdet kom sent, tycker Jahnsson att personalen kommit bra i gång på enheten i Pargas och att de har tillräckligt med resurser.

Just nu sköts ungefär 800 till 1000 arbetstagare vid enheten i Pargas. En fördel med att välfärdsområdets anställda får företagshälsovård av samma företag är att det är lättare att välja var du söker vård.

– Är man till exempel en Pargasbo som jobbar i Åbo, så kan man vända sig hit och är man en Åbobo som jobbar i Pargas kan man få vård i Åbo, säger Jahnsson.

Hoppas på tålamod och förståelse

Länsirannikon Työterveys har totalt 143 anställda och för att förbereda sig för den ökande mängden kunder har de anställt ungefär 14 nya personer under de senaste åren, de flesta av dem läkare.

Företagets resurser att sköta det ökande antalet kunder är god, säger Nieminen. Men eftersom övergången till välfärdsområdet är en stor förändring ber Nieminen kunderna att ha tålamod.

– Jag hoppas att alla nu under våren visar förståelse för att det tar tid innan allt börjar fungera. Vi gör alla vårt bästa, vårt mål är att producera goda företagshälsovårdstjänster och vi har alla möjligheter att lyckas med det, säger Nieminen.

Diskussion om artikeln